Handleidingen

Op deze pagina delen we handleidingen die we in de loop der tijd hebben samengesteld. Deze handleidingen bevatten concrete tips, rechten, plichten, todo’s en checklists voor diverse sitauties.

Als u de FIOD of een andere opsporingsinstantie, of toezichthouder op bezoek krijgt, gelden er voorschriften over de manier waarop u het beste kunt handelen. In deze handleiding leest u over uw rechten en plichten en de procedure van een inval. 
Handleiding inval opsporingsinstanties
Bekijk onlineDownload pdf versie
Als u gehoord wordt als getuige of verdachte heeft u rechten en plichten. In de handleiding ‘Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak’ leest u over uw rechten en plichten en krijgt u een aantal belangrijke aanwijzingen voor het beantwoorden van de aan u gestelde vragen. Een pdf-bestand van deze handleiding vindt u hier. 

Bekijk onlineDownload pdf versie
Samenvatting met concrete do’s en dont’s die u tijdens een verhoor goed in beeld moet hebben.

Bekijk onlineDownload pdf versie
Handige instructie voor de interne contactpersonen bij een inval van een opsporingsinstatie
Bekijk onlineDownload pdf versie
Handige instructie voor de personeelsleden bij een inval van een opsporingsinstatie
Bekijk onlineDownload pdf versie