Handleidingen

Hoe te handelen bij een inval door FIOD, of andere opsporingsinstanties

Als u de FIOD of een andere opsporingsinstantie of toezichthouder op bezoek krijgt, zijn er tips voor de manier waarop u het beste kunt handelen. In de handleiding voor inval (bezoek) opsporingsinstanties leest u over uw rechten en plichten en de procedure van een inval. Een pdf-bestand van deze handleiding vindt u hier.

Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak

Als u gehoord wordt als getuige of verdachte heeft u rechten en plichten. In de handleiding ‘Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak’ leest u over uw rechten en plichten en krijgt u een aantal belangrijke aanwijzingen voor het beantwoorden van de aan u gestelde vragen. Een pdf-bestand van deze handleiding vindt u hier.