+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN

Checklist verhoor

Praktische tips bij de beantwoording van vragen tijdens een verhoor

Als u gehoord wordt als getuige of verdachte heeft u rechten en plichten. Hieronder ziet u een samenvatting van de belangrijkste aanwijzingen voor het beantwoorden van de aan u gestelde vragen uit de handleiding ‘Hoe te handelen bij een verhoor’.

 

Aan te raden

Houd antwoord kort en bondig

Laat de vraag rustig op u inwerken en beantwoord vervolgens alleen de vraag, weid niet uit. Verklaar over feiten

Verklaar over feiten

Een weergave van feiten en/of omstandigheden die u zelf heeft waargenomen of ondervonden is bruikbaar als bewijs.

Kennis van toen en nu

Geef duidelijk aan wanneer u bepaalde wetenschap heeft verkregen, bijvoorbeeld of dit voor of na het vermeende feit was.

Inhoud van getoonde bijlagen

Leg slechts een verklaring af over hetgeen u zich eventueel herinnert over deze documenten en herhaal niet wat er in de documenten staat.

Denk aan de context

Bedenk dat u misschien niet het gehele ‘plaatje’ wordt getoond en dat hetgeen u wordt voorgehouden uit de context kan zijn gehaald.

Controleer het proces-verbaal

Lees het proces-verbaal heel zorgvuldig na en corrigeer dit als uw woorden niet juist zijn weergegeven, niet geheel de lading dekken of tot misverstanden kunnen leiden.

Af te raden

Geen meningen/conclusies

Meningen, conclusies, gissingen etc. vormen geen bewijs.

Vermijd aannames

Verklaar alleen over hetgeen u zich specifiek herinnert. Geef het aan wanneer u zich zaken niet zo goed kan herinneren.

Bevestig geen stellingen

Het kan zijn dat u maar een gedeelte van de puzzel heeft gezien.

Vermijd jargon

Als u er niet aan ontkomt om technische termen of jargon te gebruiken, zorg dan dat in het proces-verbaal uw definitie van het begrip wordt opgenomen.

Er bestaat geen off the record

Wees voorzichtig met het voeren van meer informele gesprekken rondom het verhoor. Alles wat u zegt kan in een proces-verbaal worden opgenomen.

Neem geen stukken mee

Neem geen stukken mee naar het verhoor, bied ook niet vrijwillig aan die na te sturen.