+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
Onterecht veroordeeld/ verdachtmaking

Uw advocaat bij een verdenking van witwassen

De verdenking witwassen zien wij als advocaten in veel zaken voorbijkomen. Hierna leggen wij uit wat witwassen is, of het een misdrijf is en welke soorten witwassen er zijn. Vervolgens bespreken wij welke fasen witwassen er kunnen worden onderscheiden. Tot slot gaan wij in op de straffen die opgelegd kunnen worden, leggen wij uit wat u zelf kunt doen wanneer u verdacht wordt van witwassen en wat Van Bavel Advocaten voor u zou kunnen betekenen.

Wat is witwassen eigenlijk?

De verdenking witwassen zien wij als advocaten in veel zaken voorbijkomen. Door de steeds grotere focus van de wetgever op het bestrijden van witwassen liggen particulieren, maar ook financiële instellingen en andere bedrijven steeds meer onder een vergrootglas. De kans dat u te maken krijgt met controle en opsporing is dan ook steeds groter.   

Heeft u een brief ontvangen van uw bank waarin aan u vragen gesteld worden over bepaalde overboekingen op uw bankrekening? Of een brief van de politie of de FIOD waarin u wordt uitgenodigd voor een verhoor? Wellicht stond de FIOD bij u of uw bedrijf op de stoep en heeft een doorzoeking plaatsgevonden? Misschien heeft u zelfs al een dagvaarding voor een zitting ontvangen?  

Wanneer u verdacht wordt van witwassen of hier op een andere manier mee te maken krijgt, dan vraagt u zich misschien af wat witwassen eigenlijk is. Witwassen kan op een heleboel verschillende manieren. Onder witwassen wordt verstaan: het verrichten van handelingen teneinde de illegale oorsprong van geldsommen of goederen te maskeren. Het doel van dit handelen is om illegaal verkregen vermogen te kunnen gebruiken, besteden of investeren zonder in beeld te komen van justitie. Witwassen komt vaak in beeld nadat een ander strafbaar feit is gepleegd zoals bijvoorbeeld valsheid in geschrift, diefstal, oplichting of belastingfraude. Namelijk; met het plegen van dergelijke strafbare feiten wordt geld ‘verdiend’ wat daarna witgewassen kan worden. 

 

Is witwassen een misdrijf?

Wanneer er een verdenking tegen u bestaat, dan wilt u misschien wel weten of u verdacht wordt van een misdrijf.  

Witwassen is een misdrijf. Het Tweede Boek van ons Wetboek van Strafrecht bevat misdrijven en het Derde Boek overtredingen. Witwassen is opgenomen in het Tweede Boek van ons Wetboek van Strafrecht. 

 

Welke soorten witwassen zijn er?

Ook kent witwassen verschillende vormen. De verschillende soorten witwassen zijn opgenomen in artikel 420bis e.v. van het Wetboek van Strafrecht:

  1.   Eenvoudig witwassen
  2.   Schuldwitwassen
  3.   Opzetwitwassen
  4.   Gewoontewitwassen
  5.   Witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf

Welke fasen van witwassen kunnen worden onderscheiden?

Over het algemeen worden er drie fasen van witwassen onderscheiden:   

In de eerste fase wordt een door criminaliteit verkregen voorwerp in het legale financiële systeem gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan (zeer grote) contante stortingen op een bankrekeningen. 

Tijdens de tweede fase worden de geldstromen verhuld. Hierbij kan gedacht worden aan het opmaken van valse facturen om betalingen te rechtvaardigen, het verrichten van complexe financiële transacties in binnen- en buitenland en met gebruikmaking van verschilleden bedrijven, waardoor het moeilijk wordt de oorsprong van het vermogen te achterhalen. 

In de derde fase worden uitgaven gedaan waarbij niet zelden (zeer) luxe goederen worden aangeschaft. 

Om tot een bewezenverklaring van witwassen te komen is het niet noodzakelijk dat deze drie fases in het geheel worden doorlopen. Het kopen van bijvoorbeeld een auto met geld dat van een misdrijf afkomstig is of het aanvragen van een hypotheek met gebruikmaking van valse documenten, kan al strafbaar witwassen opleveren. Of zelfs het alleen voorhanden hebben van een voorwerp waarvan u redelijkerwijs moest vermoeden dat het afkomstig was van een misdrijf, kan genoeg zijn voor een bewezenverklaring van witwassen. 

 

Welke straffen kunnen worden opgelegd voor witwassen?

Wanneer er voldoende bewijs is voor witwassen en u hiervoor ook vervolgd wordt, dan kan een rechter verschillende straffen opleggen.  

In de wet staan de maximumstraffen die per delict kunnen worden opgelegd beschreven. Witwassen kent per vorm een maximum gevangenisstraf: 


witwassen

Dit betekent dat een rechter een gevangenisstraf kan opleggen ter hoogte van de op witwassen gestelde maximumstraf. Maar een rechter hoeft dat niet te doen, gelet op de ernst van de zaak en uw persoonlijke omstandigheden. De rechter kan kiezen voor een lagere gevangenisstraf. De rechter kan ook kiezen voor een andere straf dan een gevangenisstraf bij een bewezenverklaring van witwassen, zoals een geldboete of taakstaf. Daarnaast kan een rechter een straf (gedeeltelijk) voorwaardelijk opleggen. Dat betekent dat u die straf niet hoeft te ondergaan als u zich aan een aantal voorwaarden houdt.  

 

Wat kunt u zelf al doen bij een verdenking van witwassen?

Echter, de meeste verdachten willen een straf voorkomen. Als verdachte heeft u ook recht op verdediging. Leg daarom nooit een verklaring af zonder voorafgaand aan een verhoor met een advocaat gesproken te hebben. Let daarbij op dat er geen ‘off the record’ gesprek met een politie- of FIOD-ambtenaar zal plaatsvinden. Ook buiten een officieel verhoor zal alles wat u zegt of verklaart in een proces-verbaal kunnen worden opgeschreven en zo deel kunnen uitmaken van het strafdossier.   

Zorg ook dat u niet zonder voorafgaand overleg met een advocaat meewerkt aan het opsporingsonderzoek van de politie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verhoor, het uitleveren van documenten of bijvoorbeeld aan het geven van toestemming aan opsporingsambtenaren in het kader van een binnentreding/doorzoeking. 

 

Wat kan Van Bavel Advocaten voor u betekenen bij een verdenking van witwassen?

Tot slot bent u misschien benieuwd wat een advocaat voor u kan betekenen. De advocaten van Van Bavel Advocaten hebben zeer ruime ervaring in het verlenen van gespecialiseerde rechtsbijstand in witwaszaken. Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van het geven van verhoorbijstand, het verlenen van bijstand tijdens een inval, het voeren van overleg met het openbaar ministerie over de wijze van afdoening van de zaak, alsmede het verlenen van bijstand ter terechtzitting in eerste aanleg en hoger beroep. Ook hebben de advocaten van Van Bavel Advocaten ruime ervaring in het adviseren van cliënten om verdenkingen met betrekking tot witwassen te voorkomen.   

Wordt u in verband gebracht met mogelijk witwassen, dan kunnen wij u in alle voorkomende fases van het proces bijstaan. Het is in iedere situatie van groot belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met een advocaat die u kan adviseren over uw rechten, plichten en de risico’s die bepaalde handelingen met zich meebrengen. 

 

Wordt u verhoord in een witwaszaak?

Op onze pagina Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak leest u over uw rechten en plichten en krijgt u een aantal belangrijke aanwijzingen voor het beantwoorden van de aan u gestelde vragen. Als u nog geen verdachte bent, maar wel een brief van de bank heeft ontvangen met vragen over bepaalde overboekingen, kunnen wij u adviseren over de risico’s die het wel of niet beantwoorden van de vragen met zich meebrengt en de wijze waarop dat zou kunnen.   

Mocht u worden uitgenodigd voor een verhoor, dan is het belangrijk dat u voorafgaand aan dat verhoor met een van onze advocaten spreekt. Zij zullen uitgebreid met u spreken over de situatie waarover u gehoord wordt om zo samen met u de te hanteren strategie vanaf het begin te kunnen bepalen. Ook zal aan u uitgelegd worden hoe een verhoorsituatie er uitziet en welk soort vragen aan u gesteld zullen worden. Waar nodig zullen onze advocaten een verhoorsituatie met u oefenen. Als verdachte heeft u het recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor, onze advocaten kunnen ook met u meegaan naar het verhoor.   

Al de FIOD of de politie bij u of uw bedrijf voor de deur staat is het van het grootste belang dat u direct met een van onze advocaten belt. Zij zullen zo snel mogelijk naar u toe komen om erop toe te zien dat een doorzoeking op de juiste wijze verloopt.   

Als uw zaak uiteindelijk op een zitting gepland wordt is het verstandig om contact met ons op te nemen. Wij zullen uitgebreid met u bespreken hoe het er tijdens een zitting aan toe gaat en wat er van u verwacht wordt. Tevens zullen wij de feiten en uw persoonlijke omstandigheden uitgebreid met u doornemen om zo de beste verdedigingsstrategie te kunnen bepalen en uiteindelijk een perfect pleidooi te kunnen voorbereiden.  

Echter, bent u als verdachte aangemerkt maar is er nog geen zittingsdatum bekend? Ook dan is het van groot belang om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze advocaten. Wij hebben jarenlange ervaring in het voeren van overleg met het openbaar ministerie over de wijze van afdoen van uw zaak. Immers, het voorkomen van een zitting is vrijwel altijd in uw belang. 

Direct hulp nodig?

Wilt u een toelichting van wat u hier leest? Een telefoontje is zo gepleegd. Of laat uw e-mailadres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Algemene telefoonnummer:
+31 (0)20 31 21 600
Buiten kantooruren of spoed: