+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN

Uw advocaat bij een boekenonderzoek of controle van de Belastingdienst

Onze advocaten zien geregeld dat de Belastingdienst een zogenaamd boekenonderzoek of een controle uitvoert bij onze cliënten. Hierna leggen wij uit wat een boekenonderzoek inhoudt en of u hiervoor een advocaat moet inschakelen.

Uw advocaat bij belastingfraude

Onze advocaten zien geregeld dat de Belastingdienst een zogenaamd boekenonderzoek of belastingcontrole uitvoert bij onze cliënten. Als tijdens zo’n onderzoek of controle onregelmatigheden worden geconstateerd of fiscale fraude wordt vermoed, dan kan de FIOD worden ingeschakeld en een strafrechtelijk onderzoek volgen. Hierna zal uitgelegd worden welk onderzoek de Belastingdienst kan uitvoeren en hoe dat tot strafvervolging kan leiden.


Onderzoek door de Belastingdienst en FIOD: van boekenonderzoek naar fiscale fraude


De Belastingdienst heeft verschillende bevoegdheden om toezicht te houden op het naleven van de fiscale verplichtingen van een ieder. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om controles van burgers en bedrijven die zich aan verschillende belastingwetten moeten houden. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de Wet op de Inkomstenbelasting, de Wet op de Kansspelbelasting, de Wet op de Vennootschapsbelasting en de Wet op de Omzetbelasting.


Tijdens zo’n belastingcontrole kunnen ingediende belastingaangiftes gecontroleerd worden, of bijvoorbeeld de administratie. Die controle kan op verschillende manieren plaatsvinden. De Belastingdienst kan een brief sturen met daarin vragen die u moet beantwoorden en documenten die u moet toesturen. Ook kunnen uw aangiften en administratie worden gecontroleerd tijdens een boekenonderzoek. De Belastingdienst kan daarbij een bepaalde periode controleren of zich richten op een bepaald onderdeel van uw belastingaangiften en administratie. Een boekenonderzoek wordt van te voren aangekondigd. Ook kan informatie worden opgevraagd en onderzoek worden gedaan naar anderen in een zogenoemd derdenonderzoek.
De advocaten van Van Bavel Advocaten zien regelmatig dat de informatie die tijdens een belastingcontrole naar voren is gekomen, aanleiding geeft voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD.


Immers, het niet naleven van de fiscale verplichtingen kan fiscale fraude opleveren. Daarvan kan sprake zijn als er verkeerde informatie is gegeven of als helemaal geen informatie is verstrekt. Ook het niet of niet op tijd doen van belastingaangifte kan een strafbaar feit opleveren. Als een belastingaangifte onjuist of onvolledig is gedaan kan ook dat strafbaar zijn.


Wat kan Van Bavel Advocaten voor u betekenen bij controle door de Belastingdienst?


Belastingcontrole kan grote gevolgen hebben voor degene naar wie onderzoek wordt gedaan. Of dat onderzoek nu rechtstreeks wordt gedaan bij de belastingplichtige in bijvoorbeeld een boekenonderzoek, of via een derdenonderzoek bij iemand anders.


Tijdens een boekenonderzoek, een derdenonderzoek of bij het ontvangen van een vragenbrief van de Belastingdienst heeft u bepaalde rechten en verplichtingen. Het is erg belangrijk om uw positie goed in de gaten te houden en voorafgaand aan het verstrekken van inlichtingen aan de Belastingdienst, overleg te voeren met een advocaat. Samen met de advocaat kunt u de gevolgen en eventueel de risico’s bepalen die het geven van informatie aan de Belastingdienst met zich mee kan brengen. Ook kunt u samen met de advocaat overleg voeren om ervoor te waken dat niet teveel informatie wordt verstrekt en alleen antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen.


Van Bavel Advocaten heeft alle kennis in huis om u ook in deze fase al van advies te kunnen voorzien. Mocht u vragen hebben of advies wensen, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten.


Wat kan Van Bavel Advocaten voor u betekenen bij een verdenking van fiscale fraude?


Als door de FIOD een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart naar fiscale fraude en het overtreden van de belastingwetten, is het belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat in te schakelen. De advocaten van Van Bavel Advocaten hebben een zeer ruime ervaring in het verlenen van gespecialiseerde rechtsbijstand in fiscale fraudezaken. Als er een inval plaatsvindt, kunnen zij u helpen. Ook kunnen de advocaten van Van Bavel Advocaten u verhoorbijstand verlenen en advies geven over de wijze van afdoen van de zaak.


Het is in iedere situatie waarin u verdacht wordt van fiscale fraude erg belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen om uw procespositie te bepalen en u te laten adviseren over uw rechten en plichten. Ook is het belangrijk om samen met een advocaat de risico’s te bepalen die zich kunnen voordoen bij het verrichten van bepaalde handelingen.


Wordt u verhoord in een fiscale fraudezaak?


Op onze website kunt u op de pagina ‘Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak’ meer informatie vinden over de rechten en plichten die u heeft als de FIOD u wil verhoren. Ook vindt u daar alvast een aantal belangrijke tips.


Als u wordt uitgenodigd voor een verhoor, dan is het erg belangrijk dat u voordat u verhoord wordt uitgebreid met een van onze advocaten spreekt. Zij zullen uitgebreid met u overleggen over de situatie waarover u gehoord wordt om zo gezamenlijk al in een vroeg stadium de te volgen strategie te bepalen. Ook krijgt u dan uiteraard uitleg over hoe het er tijdens een verhoor aan toe gaat, wat uw rechten en plichten zijn en welke vragen aan u gesteld zullen worden. Het kan soms fijn zijn om een verhoorsituatie met een van onze advocaten alvast te oefenen. Die mogelijkheid bestaat uiteraard ook. De advocaten van Van Bavel Advocaten kunnen het verhoor niet alleen met u voorbereiden, zij kunnen ook met u meegaan. Immers, het recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor heeft u.


Stel nu dat en de politie of de FIOD onverwacht bij u of uw bedrijf voor de deur staat, dan is het van groot belang dat u direct contact opneemt met een van onze advocaten. Zij zullen zo snel mogelijk naar u toekomen om ervoor te zorgen dat een doorzoeking op de juiste manier verloopt. U kunt op onze website alvast een handige handleiding downloaden met daarin alvast wat tips hoe te handelen bij een inval van de FIOD.


Ook als u een dagvaarding ontvangt en uw zaak op een zitting gepland wordt, is het belangrijk dat u contact opneemt met een van onze advocaten. Wij zullen het dossier voor u opvragen en dat uitgebreid met u bespreken. Ook uw persoonlijke omstandigheden zijn daarbij erg belangrijk en zullen goed met u doorgenomen worden. Tevens zullen wij met u doornemen wat er tijdens een zitting allemaal gebeurt en wat er van u verwacht wordt. Samen met u bepalen we de strategie die het beste gehanteerd kan worden zodat wij voor u het perfecte pleidooi kunnen voorbereiden.


Echter, ook als er nog geen zitting gepland is, maar u wel al als verdachte bent aangemerkt, is het van belang om al zo snel mogelijk contact op te nemen met de advocaten van Van Bavel Advocaten. Wij hebben jarenlange ervaring met het voeren van overleg met het openbaar ministerie over de wijze van afdoen van uw zaak. Het is immers bijna altijd in uw belang om een behandeling ter terechtzitting te voorkomen.

Direct hulp nodig?

Wilt u een toelichting van wat u hier leest? Een telefoontje is zo gepleegd. Of laat uw e-mailadres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Algemene telefoonnummer:
+31 (0)20 31 21 600
Buiten kantooruren of spoed: