+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN

Uw advocaat wanneer u het niet eens bent met uw belastingaanslag

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Dan kunt u een advocaat inschakelen. Hierna gaan wij in op de verschillende soorten belastingaanslagen. Vervolgens bespreken wij wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met uw belastingaanslag. Tot slot benoemen wij de mogelijkheid van uitstel van betaling.

Soorten belastingaanslagen

De Belastingdienst legt diverse soorten belastingaanslagen op. Op een aanslag staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Ook kan op de aanslag een eventuele boete of rente worden vermeld. U krijgt geld terug als u in de loop van het jaar (op de voorlopige aanslag) te veel belasting betaalde. Betaalde u te weinig belasting, dan moet u een bedrag betalen.

Er zijn 5 soorten belastingaanslagen:

 - voorlopige aanslag over het huidige jaar

 - voorlopige aanslag naar aanleiding van uw aangifte

 - definitieve aanslag

 - navorderingsaanslag

 - conserverende aanslag

 

Navorderingsaanslag

Een navorderingsaanslag wordt vaak opgelegd naar aanleiding van een boekenonderzoek of controle waarbij de Belastingdienst aangeeft het niet eens te zijn met uw aangifte. U kunt een navorderingsaanslag ontvangen binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak (meestal het kalenderjaar) of binnen 5 jaar na afloop van het tijdstip waarop uw belastingschuld is ontstaan. Indien de correctie van de Belastingdienst inkomsten of vermogen uit het buitenland betreft, is de navorderingstermijn 12 jaar. Voor de erfbelasting kan de Belastingdienst altijd belasting navorderen voor vermogen uit het buitenland. Indien u uitstel heeft gehad voor het doen van uw belastingaangifte, dan wordt de periode waarover uitstel is verleend, opgeteld bij de navorderingstermijn van dat jaar.

 

Conserverende aanslag

Een conserverende aanslag wordt opgelegd indien u naar het buitenland verhuist. Op deze manier behoudt de Nederlandse fiscus het recht om belasting te heffen over aangroei van vermogensbestanddelen tijdens uw inwonerschap van Nederland. Hiervoor gelden zeer specialistische regels.

 

Niet eens met een aanslag?

Hebt u een aanslag ontvangen, waarvan u denkt dat deze niet juist is bijvoorbeeld omdat de Belastingdienst is afgeweken van uw aangifte, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de Belastingdienst. De Belastingdienst gaat de kwestie dan opnieuw bekijken. Het bezwaar wordt behandeld door een andere ambtenaar dan degene die de aanslag heeft opgelegd.

Het bezwaar moet worden ingediend binnen 6 weken na de dagtekening van uw aanslag. U moet dan ook motiveren waarom u het niet eens bent met de aanslag. U kunt overigens ook eerst een zogenaamd formeel bezwaar indienen, waarin u slechts aangeeft in bezwaar te gaan. De motivering kunt u dan later aanvullen. U krijgt hiertoe een termijn van de Belastingdienst. Het formeel bezwaar moet wel binnen de voornoemde 6 weken worden ingediend.

Indien het bezwaar wordt afgewezen, kunt u in beroep bij de rechtbank. Indien de rechtbank u geen gelijk geeft kunt u deze beslissing weer aanvechten bij het Hof. Een beslissing van het Hof kan nog worden aangevochten bij de Hoge Raad.

Indien u het niet eens bent met de aanslag en u wilt bezwaar maken of beroep instellen bij de rechter, is het verstandig om een advocaat in te schakelen met kennis van het belastingrecht. Belastingprocedures zijn specialistische procedures waarin een advocaat met kennis van het belastingrecht u kan bijstaan.

 

Uitstel van betaling

Indien u tegen uw aanslag bezwaar of beroep heeft ingesteld, kunt u voor het bestreden deel uitstel van betaling verzoeken. Soms zal de Belastingdienst aan het verlenen van uitstel voorwaarden verbinden. Ook hier is bijstand van een advocaat gewenst omdat deze voorwaarden kunnen worden aangevochten bij de rechter.

Direct hulp nodig?

Wilt u een toelichting van wat u hier leest? Een telefoontje is zo gepleegd. Of laat uw e-mailadres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Algemene telefoonnummer:
+31 (0)20 31 21 600
Buiten kantooruren of spoed: