+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN

Uw advocaat bij een boete van de Belastingdienst

Bij het opleggen van een belastingaanslag kan de Belastingdienst ook een boete opleggen. Hierna lichten wij eerst toe welke soorten boetes er zijn. Daarna leggen wij uit hoe om moet worden gegaan met een boete en of de bijstand van een advocaat gewenst is.

Soorten boetes van de Belastingdienst

Bij het opleggen van een belastingaanslag kan de Belastingdienst ook apart een boete opleggen. Er zijn twee soorten boetes: de verzuimboete (waaronder ook de betaalverzuimboete) en de vergrijpboete.

Verzuimboete

De verzuimboete wordt opgelegd als u niet of niet op tijd uw aangifte heeft ingediend of als u niet op tijd om een aangiftebiljet verzoekt. U kunt ook een betaalverzuimboete krijgen als u uw aanslagbelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt. Voorbeelden van aanslagbelastingen zijn: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkbelasting. De verzuimboete is een vast bedrag.

Hoogte verzuimboete als u niet op tijd om een aangifte vraagt

Als u niet (op tijd) verzoekt om toezending van een aangifte is de verzuimboete € 2.757.

Hoogte verzuimboete als u niet op tijd aangifte doet

De verzuimboete is € 385 als u niet (of niet op tijd) aangifte doet voor de volgende belastingen: inkomstenbelasting, erfbelasting of schenkbelasting. De boete loopt op tot € 5.514 als u vaker verzuimt. Als u voor de vennootschapsbelasting niet (of niet op tijd) aangifte doet, is de verzuimboete € 2.757. Deze boete loopt op tot € 5.514 als u meerdere jaren achter elkaar verzuimt aangifte te doen.

Hoogte verzuimboete: aanslagbelasting niet op tijd betalen

De hoogte van de betaalverzuimboete is gebaseerd op het bedrag dat u had moeten betalen. Het bedrag van de betaalverzuimboete kan oplopen tot € 5.514.

Vergrijpboete

De vergrijpboete wordt opgelegd indien u opzettelijk geen, een onjuiste of onvolledige aangifte heeft ingediend waardoor er in de ogen van de Belastingdienst te weinig belasting is aangegeven. Deze boete is een percentage van de te weinig aangegeven belasting. Bij opzet bedraagt de boete 50% van de belasting die opzettelijk is verzwegen. Bij grove schuld wordt 25% van de verzwegen belasting als boete opgelegd. Indien de verzwegen belasting betrekking heeft op box 3 vermogen, kan er zelfs sprake zijn van een boete van 150% bij opzet en 75% bij grove schuld. Individuele omstandigheden kunnen een reden zijn om de boete te verlagen of te verhogen.

Hoe om te gaan met een boete

Indien de Belastingdienst een boete oplegt moet de Belastingdienst u hier apart over informeren en duidelijk aangeven waarom de Belastingdienst vindt dat een boete moet worden opgelegd. U hebt recht op inzage in alle gegevens op grond waarvan de boete wordt opgelegd. U bent niet verplicht om op alle vragen van de Belastingdienst antwoord te geven. U moet wel antwoord geven op vragen over de door u verschuldigde belasting maar u hoeft geen antwoord te geven op vragen die de boete betreffen. De Belastingdienst mag u niet verhoren zonder u te wijzen op uw recht om te zwijgen.

Bijstand advocaat

Bijstand van een advocaat is wenselijk omdat tegen de boete apart bezwaar kan worden gemaakt en om u te adviseren op welke vragen u wel of niet antwoord behoeft te geven.

Bij een vergrijpboete is het is van groot belang om de stellingen van de Belastingdienst over opzet en grove schuld te weerleggen. Indien u namelijk ter zake van de niet aangegeven belasting een standpunt heeft ingenomen dat op grond van wet en jurisprudentie toch pleitbaar is, dient de boete te vervallen. Gedegen kennis van het belastingrecht is dan ook noodzakelijk hiervoor. Een andere reden om de boete van tafel te krijgen is als u zich bij het indienen van de aangifte heeft laten bijstaan door een belastingadviseur op wiens deskundig oordeel u kon vertrouwen. In deze gevallen heeft u dan namelijk niet opzettelijk of met grove schuld te weinig belasting aangegeven. Het kan dan zo zijn dat de belastingaanslag wel in stand blijft maar de boete vervalt.

Gezien de hoogte van de boetes is bijstand van een advocaat gewenst. Onze advocaten kunnen u hierin bijstaan.

Direct hulp nodig?

Wilt u een toelichting van wat u hier leest? Een telefoontje is zo gepleegd. Of laat uw e-mailadres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Algemene telefoonnummer:
+31 (0)20 31 21 600
Buiten kantooruren of spoed: