+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN

Instructie ten behoeve van personeelsleden

Op dit moment wordt de actie gecoördineerd door de interne contactpersonen:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

[verder in te vullen, bij voorkeur twee namen + tel. nummers].

Onze externe adviseurs van het advocatenkantoor Van Bavel Advocaten zijn:

Kantoor, +31 20 3121 600; Mr. P. America +31 6 5434 6593 (mobiel); Mr. E. de Witte +31 6 1112 6281 (mobiel)

In principe onderhouden zij de contacten met de ambtenaren die het onderzoek uitvoeren. Verwijs bij vragen van de ambtenaren steeds naar hen, zij kunnen contact met de externe contactpersonen opnemen als zij bepaalde vragen of verzoeken hebben. Neem zelf geen standpunt in, ga geen discussie aan, maar verwijs naar de advocaat voor overleg.

Vormen van onderzoek

1. Vragen stellen

Het is mogelijk dat de ambtenaren niet alleen aanwezig zijn om documenten in beslag te nemen, maar bovendien dat zij specifieke vragen aan personeelsleden (waaronder u) willen stellen. Stel u op het standpunt dat één en ander eerst met de externe contactpersoon besproken dient te worden. Mogelijk probeert men u te overdonderen met de mededeling dat u wel degelijk mee moet werken. Dat is echter in het geheel niet zeker. Door de interne contactpersoon van het bedrijf moet eerst contact met de advocaat worden opgenomen. Wijk van dat standpunt niet af en praat zonder overleg met de advocaat niet over de zaak met de ambtenaren. Men kan u op dit moment niet dwingen en als er eerst overleg met de advocaat gevraagd wordt, dan is dat uw goed recht!

Vraag wel aan de bewuste ambtenaar wat uw status is: bent u bijv. verdachte of getuige? Geef dit onmiddellijk door aan de advocaten. Zij kunnen u dan adviseren. In beide situaties hoeft u niet tegenover de ambtenaren te verklaren. Nogmaals: verklaar niets zonder voorafgaand overleg met de advocaat.


2. Doorzoeking/ inzage in documenten / in beslag nemen / meenemen voor het maken van kopieën / vorderen inlichtingen of documenten?

Ook hier moet u met de interne en externe contactpersonen (advocaten) overleggen, als ambtenaren vragen naar bepaalde stukken. De advocaat zal na zijn komst met de aanwezige instanties afspraken maken over de selectie van materiaal, het met de nodige prioriteit kopiëren van in beslag te nemen documenten in het belang van de ongehinderde bedrijfsvoering etc.

Maak zelf geen beslissingen over wat wel en wat niet meegenomen mag worden. Het is het beste als u dat overlaat aan de interne contactpersonen en de advocaten. Geef aan dat u niet bevoegd bent beslissingen daarover te nemen.