+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN

Uw advocaat bij een verdenking van oplichting

Het delict oplichting zien onze advocaten regelmatig voorbijkomen. Hierna bespreken wij in de eerste plaats wat oplichting is en of dit een misdrijf is. Daarna gaan wij in op de straffen die bij oplichting kunnen worden opgelegd. Tot slot bespreken wij wat u zelf kunt doen bij een verdenking van oplichting, wat de advocaten van Van Bavel Advocaten voor u kunnen betekenen en wat u moet doen wanneer u wordt verhoord in een oplichtingszaak.

Wat is oplichting?

Als advocaten gespecialiseerd in fraudezaken zien wij het delict oplichting regelmatig voorbijkomen. Er bestaat niet één vorm van oplichting. Onze advocaten zien dat een verdenking van oplichting in vele verschillende situaties kan ontstaan. De omstandigheden zijn steeds anders. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de situatie dat er een beleggingsproduct wordt aangeboden en dat daarbij een verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven over het product zelf, het mogelijke rendement of datgene waaraan de inleggelden in werkelijkheid zijn besteed. Gesproken wordt wel van beleggingsfraude. Een heel andere situatie waarbij sprake kan zijn van oplichting is bijvoorbeeld wanneer iemand zich voordoet als een ander en met behulp van die andere hoedanigheid voordeel behaalt. Oplichting via de telefoon, whatsapp of e-mail komt ook steeds meer voor. Dan doet iemand zich bijvoorbeeld voor als de bank, de politie of een bekende en maakt met een valse voorstelling van zaken geld of andere waardevolle goederen afhandig.

In simpele taal kun je zeggen dat wanneer je iemand voor de gek houdt of misleidt en daardoor iets voor mekaar krijgt, er sprake kan zijn van oplichting. Onze advocaten kunnen controleren of werkelijk aan alle criteria voor oplichting is voldaan.

 

Is oplichting een misdrijf?

Wanneer er een verdenking tegen u bestaat, dan wilt u misschien wel weten of u verdacht wordt van een misdrijf.

Oplichting is een misdrijf. Het Tweede Boek van ons Wetboek van Strafrecht bevat misdrijven en het Derde Boek overtredingen. Oplichting is opgenomen in het Tweede Boek van ons Wetboek van Strafrecht.

 

Welke straffen kunnen worden opgelegd voor oplichting?

Wanneer er voldoende bewijs is voor oplichting en u hiervoor ook vervolgd wordt, dan kan een rechter verschillende straffen opleggen.

In de wet staat de maximumstraf beschreven. Iemand die schuldig wordt bevonden aan oplichting kan worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vijfde categorie.

De rechter legt lang niet altijd de maximumstaf op. De rechter kan bij het bepalen van de straf rekening houden met de ernst van de zaak en uw persoonlijke omstandigheden. Zo kan de rechter kiezen voor een lagere gevangenisstraf. Daarnaast kan de rechter kiezen voor een andere straf dan een gevangenisstraf bij een bewezenverklaring van oplichting, zoals een geldboete of taakstaf. Voorts kan een rechter een straf (gedeeltelijk) voorwaardelijk opleggen. Dat betekent dat u die straf niet hoeft te ondergaan als u zich aan een aantal voorwaarden houdt.

 

Wat kunt u zelf al doen bij een verdenking van oplichting?

Leg nooit een verklaring af zonder voorafgaand aan een verhoor met een advocaat gesproken te hebben. Let daarbij op dat er geen ‘off the record’ gesprek met een politie- of FIOD-ambtenaar zal plaatsvinden. Ook buiten een officieel verhoor zal alles wat u zegt of verklaart in een proces-verbaal kunnen worden opgeschreven en zo deel kunnen uitmaken van het strafdossier.

Zorg ook dat u niet zonder voorafgaand overleg met een advocaat meewerkt aan het opsporingsonderzoek van de politie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verhoor, het uitleveren van documenten of bijvoorbeeld aan het geven van toestemming aan opsporingsambtenaren in het kader van een binnentreding/doorzoeking.

 

Wat kan Van Bavel Advocaten voor u betekenen bij een verdenking van oplichting?

De advocaten van Van Bavel Advocaten hebben zeer ruime ervaring in het verlenen van gespecialiseerde rechtsbijstand in oplichtingszaken. Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van het geven van verhoorbijstand, het verlenen van bijstand tijdens een inval, het voeren van overleg met het openbaar ministerie over de wijze van afdoening van de zaak, alsmede het verlenen van bijstand ter terechtzitting in eerste aanleg en hoger beroep. Ook hebben de advocaten van Van Bavel Advocaten ruime ervaring in het adviseren van cliënten om verdenkingen met betrekking tot oplichting te voorkomen.

Wordt u in verband gebracht met oplichting dan kunnen wij u in alle voorkomende fases van het proces bijstaan. Het is in iedere situatie van groot belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met een advocaat die u kan adviseren over uw rechten, plichten en de risico’s die bepaalde handelingen met zich meebrengen.

 

Wordt u verhoord in een oplichtingszaak?

Op onze pagina 'Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak' leest u over uw rechten en plichten en krijgt u een aantal belangrijke aanwijzingen voor het beantwoorden van de aan u gestelde vragen.

Mocht u worden uitgenodigd voor een verhoor, dan is het belangrijk dat u voorafgaand aan dat verhoor met een van onze advocaten spreekt. Zij zullen uitgebreid met u spreken over de situatie waarover u gehoord wordt om zo samen met u de te hanteren strategie vanaf het begin te kunnen bepalen. Ook zal aan u uitgelegd worden hoe een verhoorsituatie er uitziet en welk soort vragen aan u gesteld zullen worden. Waar nodig zullen onze advocaten een verhoorsituatie met u oefenen. Als verdachte heeft u het recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor, onze advocaten kunnen ook met u meegaan naar het verhoor.

Als de FIOD of de politie bij u of uw bedrijf voor de deur staat is het van het grootste belang dat u direct met een van onze advocaten belt. Zij zullen zo snel mogelijk naar u toe komen om erop toe te zien dat een doorzoeking op de juiste wijze verloopt.

Als uw zaak uiteindelijk op een zitting gepland wordt is het verstandig om contact met ons op te nemen. Wij zullen uitgebreid met u bespreken hoe het er tijdens een zitting aan toe gaat en wat er van u verwacht wordt. Tevens zullen wij de feiten en uw persoonlijke omstandigheden uitgebreid met u doornemen om zo de beste verdedigingsstrategie te kunnen bepalen en uiteindelijk een perfect pleidooi te kunnen voorbereiden.

Echter, bent u als verdachte in een oplichtingszaak aangemerkt maar is er nog geen zittingsdatum bekend? Ook dan is het van groot belang om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze advocaten. Wij hebben jarenlange ervaring in het voeren van overleg met het openbaar ministerie over de wijze van afdoen van uw zaak. Immers, het voorkomen van een zitting is vrijwel altijd in uw belang.

Direct hulp nodig?

Wilt u een toelichting van wat u hier leest? Een telefoontje is zo gepleegd. Of laat uw e-mailadres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Algemene telefoonnummer:
+31 (0)20 31 21 600
Buiten kantooruren of spoed: