+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN

Uw advocaat bij een verdenking van valsheid in geschrift

Wij zien als advocaat veel zaken in onze praktijk waarbij de verdenking bestaat dat valse documenten zijn opgemaakt of dat daarvan gebruik is gemaakt. Op deze pagina geven we u alvast wat uitleg over een verdenking van valsheid in geschrift en geven wij u op voorhand een aantal tips. Ten eerste zal uitgelegd worden wat valsheid in geschrift precies is en daarna zullen de verschillende verschijningsvormen worden besproken. Daarna zal worden uitgelegd dat valsheid in geschrift een misdrijf oplevert en zal worden aangegeven welke straffen kunnen worden opgelegd. Tenslotte geven we aan wat u zelf zou kunnen doen bij een verdenking van valsheid in geschrift en wat Van Bavel Advocaten voor u zou kunnen betekenen.

Wat is valsheid in geschrift eigenlijk?

Valsheid in geschrift betekent dat een document dat tot bewijs van een feit kan dienen, vervalst wordt of vals wordt opgemaakt. Het doel daarvan moet zijn om dat document als echt en onvervalst te gebruiken.

Vervalsing van een document betekent dat een bestaand document wordt aangepast. Dit kan op verschillende manieren. Veelal wordt onjuiste informatie toegevoegd, gewijzigd of wordt informatie verwijderd. Denk hierbij aan het veranderen van een datum op een aanvraagformulier of een factuur of het aanpassen van rekeningafschrift. Valselijk opmaken betekent veelal dat een bestaand document wordt nagemaakt. Dit zou bijvoorbeeld een factuur kunnen betreffen of een paspoort. Wanneer een factuur wordt opgemaakt met een datum die voor de werkelijke datum van het opmaken ligt, wordt wel gesproken van antedateren.

Naast het zelf vervalsen of valselijk opmaken van een document is het gebruiken van een vals of vervalst document alsof dat document echt is, ook strafbaar.

Een verdenking van valsheid in geschrift zien wij vaak terug als onderdeel van meerdere verdenkingen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een valse loonstrook of een vervalst contract wordt gebruikt voor het aanvragen van een hypotheek. In een dergelijk geval kan er ook een verdenking van oplichting en/of witwassen bestaan. Er kan ook bijvoorbeeld een combinatie met fiscale delicten bestaan als er een onjuiste aangifte is gedaan en die aangifte onderbouwd wordt met valse of vervalste facturen.

Welke soorten valsheid in geschrift zijn er?

Valsheid in geschrift wordt aangemerkt als een misdrijf en kent twee verschillende verschijningsvormen. De eerste verschijningsvorm betreft het valselijk opmaken van een document of het vervalsen van een bestaand document en is strafbaar gesteld in artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht. Ten tweede is in lid 2 van artikel 225 Wetboek van Strafrecht ook het gebruik maken van een vals of vervalst document strafbaar gesteld.

Welke straffen kunnen worden opgelegd voor valsheid in geschrift?

Op de beide soorten valsheid in geschrift staan in het Wetboek van Strafrecht in art. 225 de straffen genoemd die de rechter ten hoogste op zou kunnen leggen als hij de valsheid in geschrift bewezen acht. Op zowel het opmaken van valse of vervalste documenten als ook op het gebruiken van een dergelijk document staat een maximum gevangenisstraf gesteld van 6 jaar of een geldboete van de 5e categorie. Ook kan iemand uit zijn beroep ontzet worden als hij zich strafbaar heeft gemaakt aan valsheid in geschrift tijdens het uitvoeren van dat beroep.

In sommige gevallen van valsheid in geschrift kan er zelfs een gevangenisstraf van maximaal 7 jaar opgelegd worden. Dat is het geval als het gaat om kortgezegd officiële documenten zoals bijvoorbeeld authentieke akten, kredietpapieren of dividendbewijzen. De documenten die een hogere straf zouden kunnen opleveren staan vermeld in art. 226 Wetboek van Strafrecht.

In de meeste gevallen legt een rechter niet een straf op die zo hoog is als de maximale straf. Naast een gevangenisstraf of geldboete kan de rechter ook een taakstraf opleggen. Tenslotte heeft de rechter de mogelijkheid om de hele straf of een gedeelte daarvan voorwaardelijk op te leggen. Dit betekent dat de opgelegde straf niet ten uitvoer zal worden gelegd als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Eén van die voorwaarden is altijd dat u in de komende (veelal) twee jaren niet nog een keer in aanraking komt met politie of justitie.

Naast het feit dat een rechter een straf kan opleggen of u een strafbeschikking kunt ontvangen van het openbaar ministerie, kunt u ook op een andere wijze gevolgen ondervinden van een verdenking van valsheid in geschrift. Een verdenking van valsheid in geschrift staat vaak niet op zichzelf, maar kan onderdeel zijn van een reeks andere verdenkingen zoals bijvoorbeeld oplichting en witwassen. Indien u ervan verdacht wordt van valsheid in geschrift met betrekking tot bijvoorbeeld een hypotheek- of kredietaanvraag dan kan dat ook nog tot gevolg hebben dat er een registratie in het interne en externe verwijzingsregister (IVR en EVR) van de banken plaatsvindt. Het gevolg daarvan kan zijn dat u niet meer bij een financiële instelling terecht kunt als u bij hen een product of dienstverlening wilt afnemen.

Wat kunt u zelf al doen bij een verdenking van valsheid in geschrift?

De meeste verdachten willen helemaal niet dat zij vervolgd worden of een straf opgelegd krijgen. Het is dan ook belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat om te bespreken wat de beste strategie is in de zaak. Een verdachte heeft daar ook recht op, op die bijstand van advocaat. Dat recht geldt ook tijdens bijvoorbeeld het verhoor. Het is belangrijk om nooit een verklaring af te leggen bij de politie of de FIOD zonder daarvoor met een advocaat gesproken te hebben. Het is belangrijk om te onthouden dat er geen ‘off the record’ gesprekken zijn met de politie of de FIOD. Als er buiten het verhoor om bij bijvoorbeeld de koffieautomaat door u iets wordt gezegd kan dat in een proces-verbaal worden opgeschreven en aan het strafdossier worden toegevoegd.

Ook als de politie of FIOD u vraagt om documenten af te geven of als u gevraagd wordt om toestemming voor het binnentreden van een woning of een doorzoeking is het belangrijk eerst met een advocaat te overleggen.

Wat kan Van Bavel Advocaten voor u betekenen bij een verdenking van valsheid in geschrift?

Tot slot bent u misschien benieuwd wat een advocaat voor u kan betekenen. De advocaten van Van Bavel Advocaten hebben zeer ruime ervaring in het verlenen van gespecialiseerde rechtsbijstand in zaken met een verdenking van valsheid in geschrift. Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van het geven van verhoorbijstand, het verlenen van bijstand tijdens een inval, het voeren van overleg met het openbaar ministerie over de wijze van afdoening van de zaak, alsmede het verlenen van bijstand tijdens de terechtzitting in eerste aanleg, hoger beroep en cassatie. Indien u in verband wordt gebracht met mogelijke valsheid in geschrift, dan kunnen wij u in alle voorkomende fases van het proces bijstaan. Het is in iedere situatie van groot belang om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat om uw procespositie te bepalen en u te laten adviseren over uw rechten en plichten en samen de risico’s te bepalen die zich kunnen voordoen bij het verrichten van bepaalde handelingen.

Wordt u verhoord in een valsheid in geschriftzaak?

Op de pagina ‘Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak’ leest u meer over uw rechten en plichten en krijgt u al een aantal belangrijke tips voor het beantwoorden van de door de FIOD of politie aan u te stellen vragen.

Mocht u worden uitgenodigd voor een verhoor, dan is het van het grootste belang dat u daaraan voorafgaand uitgebreid met een van onze advocaten spreekt. Zij zullen uitgebreid met u spreken over de situatie waarover u gehoord wordt om zo samen met u al in een vroeg stadium de te volgen strategie te bepalen. U zult uiteraard ook uitleg krijgen over hoe het er tijdens een verhoor aan toe gaat en wat voor soort vragen aan u gesteld zullen gaan worden. Het kan soms fijn zijn een verhoorsituatie met een van onze advocaten alvast te oefenen. Die mogelijkheid bestaat uiteraard ook. De advocaten van Van Bavel Advocaten kunnen ook met u meegaan tijdens het verhoor, daar heeft u recht op.

Stel nu dat de FIOD of politie onverwacht bij u of uw bedrijf voor de deur staat, dan is het van groot belang dat u direct contact opneemt met een van onze advocaten. Zij zullen zo snel mogelijk naar u toekomen om ervoor te zorgen dat een doorzoeking op de juiste manier verloopt.

Ook indien u een dagvaarding ontvangt en uw zaak op zitting gepland wordt is het van groot belang dat u contact opneemt met een van onze advocaten. Wij zullen dan het dossier voor u opvragen en dat uitgebreid met u bespreken. Ook zullen we met u doornemen wat er tijdens een zitting allemaal gebeurt en wat er van u verwacht wordt. Samen met u bepalen we de strategie die het beste gehanteerd kan worden zodat wij voor het perfecte pleidooi kunnen voorbereiden.

Ook als er nog geen zitting gepland is maar u bent wel als verdachte aangemerkt, dan is het van belang om in een vroeg stadium contact met ons op te nemen. Wij hebben jarenlange ervaring met het voeren van overleg met het openbaar ministerie over de wijze van het afdoen van uw zaak. Het is immers bijna altijd in uw belang om een behandeling ter terechtzitting te voorkomen.

Direct hulp nodig?

Wilt u een toelichting van wat u hier leest? Een telefoontje is zo gepleegd. Of laat uw e-mailadres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Algemene telefoonnummer:
+31 (0)20 31 21 600
Buiten kantooruren of spoed: