Ontnemingszaken

Als met het plegen van een strafbaar feit financieel voordeel is behaald kan door de Officier van Justitie een vordering worden ingediend om dit wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen / af te pakken. Het Openbaar Ministerie moet dan aantonen dat daadwerkelijk wederrechtelijk voordeel is verkregen uit een strafbaar feit, waarna de rechtbank een ontnemingsmaatregel kan opleggen.

Een ontnemingsprocedure kan tegelijk met de strafzaak door de rechter behandeld worden, maar ook later plaatsvinden als reeds een veroordeling heeft plaatsgevonden.