Milieustrafrecht

Dit rechtsgebied begint voor het publiek pas echt te leven op het moment dat zich een calamiteit of ramp voordoet. Denk aan de vuurwerkramp van Enschede, denk aan de brand bij Chemiepack op het industrieterrein Moerdijk. Wat men niet vermoedt is dat het milieustrafrecht een veel groter toepassingsbereik heeft, waardoor bedrijven bijna dagelijks met regelgeving in aanraking komen.

Kort gezegd beslaat het milieurecht een groot terrein dat zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk gehandhaafd kan worden. De overtredingen lopen uiteen van de niet-naleving van vergunningvoorschriften zoals die aan bedrijven zijn opgelegd, tot het doen van illegale lozingen of stortingen. Denk in dat kader bijvoorbeeld aan de export van gevaarlijke afvalstoffen naar andere staten (EVOA), zoals het afvaltransport met de Probo Koala. Ook asbestgerelateerde kwesties, of bijvoorbeeld overtredingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming worden nog wel eens strafrechtelijk vervolgd.

Van Bavel Advocaten heeft ruime ervaring met de behandeling van omvangrijke milieuzaken, niet alleen met de strafzaken zelf, maar ook met de ontnemingsprocedures die daaruit voortvloeien. Als zich een milieuramp in het buitenland voordoet waarbij een Nederlands bedrijf betrokken is, stuurt Van Bavel Advocaten de buitenlandse advocaten en juridische procedures aldaar aan.

Wilt u meer informatie over Milieustrafrecht?

Philine America is gespecialiseerd in milieustrafrecht. Philine was reeds bij de oprichting aan Van Bavel Advocaten verbonden. Zij staat regelmatig ondernemingen, bestuurders en medewerkers bij in uiteenlopende fraudezaken. Ook geeft ze regelmatig lezingen op haar vakgebied.