Witwassen

Onder witwassen wordt verstaan: het verrichten van handelingen teneinde de illegale oorsprong van geldsommen of goederen te maskeren. Het doel van witwassen is om illegaal verkregen vermogen te kunnen gebruiken, besteden of investeren zonder in beeld te komen van justitie.

Over het algemeen worden er drie fasen van witwassen onderscheiden:

• In de eerste fase wordt bijvoorbeeld geld in het financiële systeem gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan (zeer grote) contante stortingen op een bankrekeningen.
• Tijdens de tweede fase worden de geldstromen verhuld. Hierbij kan gedacht worden aan het opmaken van valse facturen om betalingen te rechtvaardigen, het verrichten van complexe financiële transacties in binnen- en buitenland en met gebruikmaking van verschilleden bedrijven, waardoor het moeilijk wordt de oorsprong van het vermogen te achterhalen.
• In de derde fase worden uitgaven gedaan waarbij niet zelden (zeer) luxe goederen worden aangeschaft.

Om tot een bewezenverklaring van witwassen te komen is het niet noodzakelijk om deze drie fases in het geheel te doorlopen. Het kopen van bijvoorbeeld een auto met geld dat van een misdrijf afkomstig is of het aanvragen van een hypotheek met gebruikmaking van valse documenten, kan al strafbaar witwassen opleveren.