Fiscale fraude

Fiscale fraude is het opzettelijk opgeven van onjuiste gegevens aan de Belastingdienst of het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte. De Belastingdienst zal fiscale fraude corrigeren met belastingaanslagen voor de te weinig aangegeven belasting, eventueel vermeerderd met (bestuurlijke) boetes.

Het is niet altijd even duidelijk of er sprake is van fiscale fraude of van fiscale grensverkenning. Bij fiscale grensverkenning kan er sprake zijn van een zogenaamd pleitbaar standpunt. Een pleitbaar standpunt kan leiden tot belastingaanslagen maar niet tot boetes.

In bepaalde gevallen kan een fiscale fraude ook strafrechtelijk worden aangepakt. De zaak kan dan worden voorgelegd aan de strafrechter. De strafrechter kan boetes opleggen, maar ook andere maatregelen of straffen zoals bijvoorbeeld een werkstraf of een (voorwaardelijke) gevangenis.

Op grond van het una-via-beginsel worden er in het geval van strafrechtelijk optreden niet ook bestuurlijke boetes opgelegd door de Belastingdienst maar wel wordt de “te weinig opgegeven” belasting nageheven. Overigens geldt het omgekeerde ook: Wanneer er bestuursrechtelijk is gesanctioneerd met een boete, kan de zaak niet ook strafrechtelijk worden aangepakt.