Arbeidsmarktfraude

Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen dient een werkgever, als hij een vreemdeling in dienst heeft, in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning. Heeft hij die niet, dan kan een boete worden opgelegd.

Verder kan sprake zijn van het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, als bijvoorbeeld sprake is van onderbetaling, arbeidsuitbuiting of als sprake is van het vervalsen van loonstroken of sjoemelen met arbeidstijden.