Fraudezaken

Fraude is een verzamelnaam voor diverse strafbare gedragingen, zoals bijvoorbeeld: oplichting, verduistering, valsheid in geschrift, heling, witwassen, woonfraude, strafbaar gebruik van voorwetenschap (insider trading), milieucriminaliteit, belastingfraude, skimming, computerhacking, faillissementsfraude (bedrieglijke bankbreuk), omkoping, merkvervalsing, jaarrekeningen-fraude, etc.

Onderzoeken naar fraude door de politie, de FIOD, het Openbaar Ministerie of andere opsporingsautoriteiten kunnen dus een veelheid aan delicten inhouden.

Van Bavel Advocaten heeft zeer veel ervaring in de behandeling van diverse complexe fraudezaken.