Faillissementsfraude

Faillissementsfraude kan zich in verschillende vormen voordoen.

Voorbeelden van faillissementsfraude kunnen zijn:

• Alles van waarde uit het bedrijf weghalen vlak vóór of in het zicht van het faillissement. De goederen kunnen niet door de curator worden verkocht en de opbrengst kan niet worden verdeeld onder de schuldeisers;
• Het betalen van bepaalde schuldeisers vlak voor faillissement met als gevolg dat geen financiële middelen meer over zijn voor andere schuldeisers;
• Een faillissement aanvragen of uitlokken als een plan om schulden niet te hoeven betalen of een zakelijke verplichting zoals betaling van loon en huur niet na te komen;
• Een bedrijf failliet laten gaan door ondeskundig, slordig of nalatig gedrag van de bestuurder;
• De aandelen van een bijna failliete BV overdragen aan een katvanger die ook bestuurder van die BV wordt. Hierdoor kan de curator niet meer bij de werkelijk belanghebbende terecht komen;
• Het niet bewaren of aan de curator overhandigen van de boekhouding, zodat de curator geen zicht heeft op de volledige financiële situatie van de BV.