Economisch strafrecht

Hiermee worden de strafbare feiten bedoeld die zijn opgenomen in de Wet op de Economische Delicten (WED). Gedacht moet bijvoorbeeld worden aan overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet, de Geneesmiddelenwet, de Meststoffenwet, de Wet op het financieel toezicht, de Warenwet, de Wet op de kansspelen, de Wet Milieubeheer, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Wet toezicht trustkantoren etc.