Specialisaties

Van Bavel Advocaten is een niche kantoor met topprofessionals met uitgebreide kennis en ervaring in fraude- en fiscale zaken binnen het financieel en economisch strafrecht. Kies hieronder een specialisatie om meer te lezen wat we voor u kunnen betekenen:

Fraude is een verzamelnaam voor diverse strafbare gedragingen, zoals bijvoorbeeld: omkoping, oplichting, valsheid in geschrift, witwassen, insider trading, belastingfraude, faillissementsfraude, etc.

Lees meer over detailonderwerpen:
Witwassen
Accijnsfraude
Arbeidsmarktfraude
Beleggingsfraude
Bitcoinfraude
Faillissementsfraude
Fiscale Fraude
Dit betreft de strafrechtelijke handhaving van financiële regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wwft, de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren etc.
Betrokkenen worden veelal verdacht van het doen van onjuiste belastingaangifte. Denk aan het niet opgeven van bepaalde inkomsten of vermogen, een btw-carrouselfraude of fraude met onjuiste fiscale aftrekposten.
Het gaat hier bijvoorbeeld om de niet-naleving van vergunningsvoorschriften, overtredingen van de Wabo en het doen van illegale lozingen.
Cybercrime is een vorm van criminaliteit waarbij niet alleen gebruik gemaakt wordt van ICT om een strafbaar feit te plegen, maar waarbij ICT ook het doelwit is van de gepleegde handelingen.
Bij een verdenking van een strafbaar feit kan het OM goederen en gelden in beslag nemen voor onderzoek en tevens om zeker te stellen dat een eventueel opgelegde geldboete of ontnemingsmaatregel betaald kan worden.
Als met het plegen van een strafbaar feit financieel voordeel is behaald kan een aparte procedure worden gestart door de officier van justitie om dit wederrechtelijk verkregen voordeel af te pakken.
Het verkeer in de lucht en over de weg is sterk nationaal en internationaal gereguleerd. Overtreding van die regelgeving kan een strafbaar feit opleveren.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (de Wwft) heeft als doel het bestrijden van witwassen alsmede het bevorderen van een integere bedrijfsvoering.
Ten aanzien van bepaalde beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld notarissen en accountants, gelden gedragsregels waarvan de naleving wordt gecontroleerd door een eigen toezichthoudend orgaan.

Bijstand

Wij staan niet alleen verdachten/belanghebbenden bij, maar ook slachtoffers/benadeelden. Daarnaast geven wij adviezen ter voorkoming van strafbare feiten (compliance) en kunnen wij u bijstaan in het onderzoeken van mogelijke interne fraude, al dan niet in samenwerking met andere specialisten zoals forensisch accountants. Dit laatste wordt wel de “internal investigations”-praktijk genoemd.

Op fiscaal gebied kunnen wij u bijstaan in uw geschillen met de fiscus. Deze kunnen hetzij worden uitgevochten via een gerechtelijke procedure ofwel via een minnelijke schikking (fiscale vaststellingsovereenkomst). Niet alleen staan wij u bij in geschillen met de belastingdienst over de hoogte van de belastingschuld (heffing) maar ook in geschillen met de ontvanger over de daadwerkelijke betaling (invordering).