Verhoortrainingen

Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een verhoor door bijvoorbeeld de politie, FIOD, SIOD, AFM of ACM (voorheen: NMa) heeft de gehoorde veelal geen idee wat hem of haar te wachten staat. Ook personen die stevig in hun schoenen staan ervaren een verhoorsituatie vaak als intimiderend, indringend en zwaar. Een veelgehoorde reactie is dat het lastig is om te gaan met veronderstellingen, vraagstellingen of verhoortactieken van de ondervragers, en – met name – om uiteindelijk op papier te krijgen wat de gehoorde bedoeld of gewild had te zeggen.

Staat u binnenkort (mogelijk) een verhoor en eventuele aanhouding te wachten, en gaat u graag goed voorbereid op pad? Proeft u liefst vooraf de sfeer die u zal aantreffen tijdens het verhoor? Wij kunnen u adviseren over uw juridische positie als getuige of verdachte en over de praktische do’s and don’ts tijdens een verhoor. Door een verhoorsituatie met u te oefenen leert u optimaal gebruik te maken van de u toekomende rechten en oefent u om niet af te wijken van de door u gekozen strategie. Bij de voorbereiding op uw verhoor kunnen wij ook gebruik maken van video-opnamen om u van feedback te voorzien, waarbij we met u de verbale en non-verbale communicatie kunnen analyseren.

Aarzelt u niet (vrijblijvend) contact met ons op te nemen over de mogelijkheden van een verhoortraining.