Checklist verhoor

Praktische tips bij de beantwoording van vragen tijdens een verhoor

Als u gehoord wordt als getuige of verdachte heeft u rechten en plichten. Hieronder ziet u een samenvatting van de belangrijkste aanwijzingen voor het beantwoorden van de aan u gestelde vragen uit de handleiding ‘Hoe te handelen bij een verhoor’.

Houd antwoord kort en bondig
Laat de vraag rustig op u inwerken en beantwoord vervolgens alleen de vraag, weid niet uit.
Geen meningen/conclusies
Meningen, conclusies, gissingen etc. vormen geen bewijs.
Verklaar over feiten
Een weergave van feiten en/of omstandigheden die u zelf heeft waargenomen of ondervonden is bruikbaar als bewijs.
Vermijd aannames
Verklaar alleen over hetgeen u zich specifiek herinnert. Geef het aan wanneer u zich zaken niet zo goed kan herinneren.
Kennis van toen en nu
Geef duidelijk aan wanneer u bepaalde wetenschap heeft verkregen, bijvoorbeeld of dit voor of na het vermeende feit was.
Bevestig geen stellingen
Het kan zijn dat u maar een gedeelte van de puzzel heeft gezien.

Inhoud van getoonde bijlagen
Leg slechts een verklaring af over hetgeen u zich eventueel herinnert over deze documenten en herhaal niet wat er in de documenten staat.
Vermijd jargon
Als u er niet aan ontkomt om technische termen of jargon te gebruiken, zorg dan dat in het proces-verbaal uw definitie van het begrip wordt opgenomen.
Denk aan de context
Bedenk dat u misschien niet het gehele ‘plaatje’ wordt getoond en dat hetgeen u wordt voorgehouden uit de context kan zijn gehaald.
Er bestaat geen off the record
Wees voorzichtig met het voeren van meer informele gesprekken rondom het verhoor. Alles wat u zegt kan in een proces-verbaal worden opgenomen.
Controleer het proces-verbaal
Lees het proces-verbaal heel zorgvuldig na en corrigeer dit als uw woorden niet juist zijn weergegeven, niet geheel de lading dekken of tot misverstanden kunnen leiden.
Neem geen stukken mee
Neem geen stukken mee naar het verhoor, bied ook niet vrijwillig aan die na te sturen.

Downloads

Hieronder kunt u deze checklist en de volledige handleiding als pdf dowloaden