Begrippenlijst

  • Wet Bibob

    De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Het doel is te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en bescherming van de concurrentiepositie van bonafide ondernemers.
  • Witwassen

    Onder witwassen wordt vaak verstaan: het uitvoeren van transacties teneinde de illegale oorsprong van geldsommen te maskeren. Het doel van witwassen is om illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden of investeren zonder dat de illegale oorsprong bewezen kan worden. Kijk hier voor meer informatie
  • Woonfraude

    Woonfraude is het overtreden van de Huisvestingswet en met name het onrechtmatig (dat wil zeggen: zonder vergunning) onttrekken van een woning aan de woonruimtevoorraad. Woningen worden dan gebruikt voor andere doeleinden dan bewoning. Met name zijn gemeentes op dit moment erg druk met handhaven van situaties waarbij woningen voor de toeristische verhuur worden gebruikt (Bed and Breakfast en vakantieverhuur (verhuren van de gehele woning)). Indien niet aan de door de gemeente opgestelde regels voor het drijven van een B&B of het verhuren van de woning voor vakantieverhuur wordt voldaan, stelt de gemeente zich op het standpunt dat sprake is van een illegaal hotel en dus van woonfraude. Hierop staat een bestuurlijke boete die kan oplopen tot € 20.500,-.