Begrippenlijst

 • Marktmanipulatie

  Op grond van artikel 5:58 Wet op het financieel toezicht is marktmanipulatie verboden. Dit houdt kort gezegd in dat het verboden is om de markt daadwerkelijk te manipuleren of te trachten de markt te manipuleren. Marktmanipulatie valt uiteen in een aantal varianten:
  • Een transactie of een order verrichten waarvan een onjuist of misleidend signaal wordt gegeven over het aanbod, de vraag of de koers van de financiële instrumenten.
  • Een transactie of een order verrichten waarmee de koers van die financiële instrumenten op een kunstmatig niveau wordt gehouden.
  • Een transactie of een order verrichten waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrog of misleiding.
  • Informatie verspreiden waarvan er een onjuist of misleidend signaal wordt gegeven over het aanbod, de vraag of de koers van de financiële instrumenten, terwijl de verspreider weet of moet vermoeden dat die informatie onjuist of misleidend is.
 • Merkvervalsing / intellectuele eigendomsfraude

  De Douane is er scherp op; de invoer van goederen die zijn vervalst. Goederen die er uit zien alsof ze zijn gemaakt door een bepaald bedrijf en waar een bepaald merk op staat, maar die zijn nagemaakt. Maar ook de FIOD houdt zich bezig met opsporing van de vervalsing van goederen in Nederland.