Begrippenlijst

  • Bedrieglijke bankbreuk

    Van bedrieglijke bankbreuk kan sprake zijn als de gefailleerde (bijvoorbeeld de bestuurder van een failliete vennootschap) een schuldeiser heeft benadeeld door bijvoorbeeld goederen uit het bedrijf te halen terwijl de gefailleerde wist dat de onderneming failliet zou worden verklaard.
  • BTW-carrousel

    Bij belastingfraude in de vorm van een BTW carrousel worden goederen vaak meerdere keren door geleverd binnen een groep van verschillende vennootschappen waarbij wel BTW wordt teruggevraagd aan de belastingdienst, maar geen BTW wordt afgedragen.