Verhoogd integriteitsrisico voor trustkantoren

In de nieuwsbrief van februari 2013 liet toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) weten een themaonderzoek te zijn gestart naar doorstroomvennootschappen bij trustkantoren:

“In dit onderzoek kijkt DNB naar de dienstverlening aan cliënten via doorstroomvennootschappen en in het bijzonder naar consultancydiensten, waar DNB in 2012 uitvoerig onderzoek naar heeft gedaan, leningen en royalties. Binnen één doorstroomvennootschap worden vaak verschillende cliënten bedient en zijn er dus meerdere geldstromen. Dit bemoeilijkt de monitoring van de geldstromen alsook het inzicht in de onderbouwing van de transacties, wat doorstroomvennootschappen tot een risicovolle trustdienst maakt”.

In het FD van vandaag staat dat uit de DNB nieuwsbrief die vandaag gepubliceerd is blijkt dat trustkantoren een verhoogd integriteitsrisico lopen met hun doorstroomvennootschappen. Deze structuren zouden gebruikt kunnen worden voor het witwassen van geld. Het FD noemt een voorbeeld uit het onderzoek waarbij een doorstroomfirma die door een cliënt van een trustkantoor werd ingehuurd voor het verrichten van internationaal marktonderzoek, vervolgens een buitenlandse firma inhuurde om dit onderzoek feitelijk uit te voeren. Later bleek dat de eigenaar van deze buitenlandse firma dezelfde was als de cliënt van de doorstroomvennootschap. Volgens DNB is het in zo’n geval lastig vast te stellen of het onderzoek daadwerkelijk wordt uitgevoerd of dat de structuur gebruikt wordt voor het witwassen van geld.

Trustkantoren zullen zich bewust moeten worden en vooral blijven van deze integriteitsrisico’s als ze willen voorkomen dat ze meewerken aan het plegen van eventuele strafbare feiten.

Vorig artikel

NBA verscherpt regels onafhankelijkheid accountants

Volgend artikel

Het wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod: de Kamer wordt beperkt ingelicht over de inlichtingenplicht

Dit blogitem is gepubliceerd op 04 juli 2013 door:

Van Bavel Advocaten

Van Bavel Advocaten


De strafrechtadvocaten van Van Bavel Advocaten schrijven over de ontwikkelingen binnen de rechtspraak en wet- en regelgeving op het gebied van business crime: persoonlijke verslagen, opinies, en beschouwingen, adviezen en feitelijke verhandelingen.

Van Bavel Advocaten

  • Topprofessionals in fraude- en fiscale zaken
  • Specialisten in financieel- en economisch strafrecht
  • Door nichekantoor lage kosten en persoonlijke band met advocaat
  • 24 uur per dag bereikbaar, ook buiten kantooruren of bij spoed
Lees meer over Van Bavel Advocaten