+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
07-02-2013

Strijd tegen witwassen gaat in 2013 onverminderd door

cliëntenonderzoek Europese Commissie fraude richtlijnen Van Bavel Advocaten witwassen
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Strijd tegen witwassen gaat in 2013 onverminderd door

De Europese Commissie heeft gisteren twee voorstellen goedgekeurd om de Europese regels in de strijd tegen witwassen van geld en geldoverboekingen te verstrengen. Het pakket van maatregelen omvat een richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en een verordening inzake informatie die bij geldovermakingen moet worden gevoegd om een vlotte traceerbaarheid van deze geldovermakingen te verzekeren. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de derde anti-witwas richtlijn zijn de volgende. De richtlijn verruimt o.a. de toepassing tot de goksector (terwijl de huidige richtlijn slechts geldt voor casino’s) en fiscale misdrijven worden uitdrukkelijk vermeldt. Daarnaast vallen alle personen die goederen leveren of diensten verstrekken voor een contante betaling van 7.500 EUR of meer nu binnen het toepassingsgebied van de richtlijn en wordt daarmee de bestaande drempel van 15.000 EUR behoorlijk gereduceerd. Het zal dus nodig zijn ook voor deze personen cliëntenonderzoek te verrichten, bewijsstukken te bewaren, interne controles uit te voeren en verslagen over verdachte transacties op te stellen. Verder zullen ondernemingen verplicht worden informatie bij te houden over de identiteit van de personen die in werkelijkheid achter een vennootschap staan. De regels met betrekking tot vereenvoudigde due diligence procedures worden ook verscherpt. Beslissingen over wanneer en hoe vereenvoudigde due diligence procedures uitgevoerd mogen worden dienen te worden gerechtvaardigd op basis van risico waarbij minimum eisen met betrekking tot de factoren die meegewogen dienen te worden in de procedure door de richtlijn gegeven worden. Daarbij is de richtlijn verruimd tot onder meer politiek prominente personen die belast zijn met publieke functies in eigen land of die werkzaam zijn bij internationale organisaties. De richtlijn versterkt de samenwerking tussen de verschillende financiële inlichtingeneenheden, die tot taak hebben de verslagen over verdachte transacties op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering die zij ontvangen, te analyseren en te verspreiden onder de bevoegde autoriteiten. Verder bevat de herziene richtlijn een reeks sancties die beschikbaar dienen te zijn in het geval van schendingen van de belangrijkste punten uit de richtlijn, zoals cliëntenonderzoek, het melden van verdachte transacties en interne controle. De verordening heeft als doel de traceerbaarheid van geldoverboekingen te vergemakkelijken door o.a. te verduidelijken dat krediet-of debet kaarten, of mobiele telefoons of enig ander digitaal of IT-toestel worden onderworpen aan de bepalingen van deze verordening als ze gebruikt worden om geld over te boeken van persoon naar persoon; door het opleggen van de verplichting aan de Payment Service Provider van de begunstigde om de identiteit van de begunstigde te identificeren (als dat niet al eerder gebeurd is) in verband met betalingen hoger dan 1000 EUR komend van buiten de EU; en door te bepalen dat op risico gebaseerde procedures vastgesteld dienen te worden om te bepalen wanneer een geldoverboeking geëxecuteerd, geweigerd of opgeschort dient te worden in het geval de vereiste informatie ontbreekt. Beide voorstellen moeten nog volgens de normale wetgevingsprocedure worden goedgekeurd door het Europese Parlement en de Raad van Ministers. mr. Nikki Vreede

Eerdere blogposts
05-02-2013

Voetbalwedstrijden besmet door omkoping: matchfixing lijkt een groot probleem

cliëntenonderzoek Europese Commissie fraude richtlijnen Van Bavel Advocaten witwassen
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
05-02-2013

Kamervragen naar aanleiding van publicatie Van Bavel Advocaten

cliëntenonderzoek Europese Commissie fraude richtlijnen Van Bavel Advocaten witwassen
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
04-02-2013

Maak advocaat leidend bij fraude

cliëntenonderzoek Europese Commissie fraude richtlijnen Van Bavel Advocaten witwassen
Geschreven door: Van Bavel Advocaten