+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
27-09-2012

Strijd tegen Btw-fraude lijkt vruchten af te werpen

Belastingfraude Btw-carrousel Btw-carrouselfraude btw-fraude Mitchell Paardekooper Van Bavel Advocaten
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Strijd tegen Btw-fraude lijkt vruchten af te werpen

Uit cijfers van de FIOD over behandelde fraudezaken lijkt te volgen dat er sprake is van een daling van de omvang van carrouselfraude. Over de periode 2003-2007 bedroeg de jaarlijkse omvang van de fraude gemiddeld EUR 131 mio en dat is in de periode 2008-2011 verminderd dat een gemiddelde jaarlijkse omvang van EUR 39 mio. De Algemene Rekenkamer heeft deze cijfers verwerkt in haar laatste rapport aan de Tweede Kamer. De belastingdienst heeft meer mensen ingezet ter bestrijding van carrouselfraude en er zijn (meer) maatregelen genomen om preventie en tijdige detectie van carrouselfraude te verbeteren. De knelpunten die nog resteren in de bestrijding van deze fraude zijn zo blijkt uit het rapport dat het voor de Belastingdienst moeilijk blijft om wisselingen van eigendom van ondernemingen te volgen en dat de samenwerking tussen de diverse nationale Belastingdiensten nog niet vlekkeloos verloopt. Overigens is er door de Belastingdienst nog geen evaluatieonderzoek verricht naar de effecten van (meer) internationale gegevensuitwisseling. In haar rapport geeft de Algemene Rekenkamer aan dat zij een "blijvend stevige fraudeaanpak" voorstaat en pleit zij voor intensieve samenwerking en informatie-uitwisseling binnen de EU. De Algemene Rekenkamer beveelt daartoe (onder andere) aan dat een aandeelhoudersregister tot stand komt ter bestrijding van misbruik van btw-nummers bij wisselingen van eigendom van ondernemingen, dat internationale informatieverzoeken tijdig worden afgedaan en dat de bestuurlijke informatievoorziening over carrouselfraude wordt verbeterd (onder andere door middel van aansluiting op de informatie van de FIOD). Op Europees niveau raadt de Algemene Rekenkamer aan dat het totstandkomen van verdergaande standaarden voor toekenning en intrekking van btw-nummers wordt bevorderd, dat administratieve procedures rond het VAT Information Exchange System en btw-aangiften worden geharmoniseerd en dat er meer informatieuitwisseling plaatstvindt over de ontwikkelingen in fraudepatronen (zodat overheden hier sneller op kunnen inspringen). Voor Staatssecretaris Weekers zijn de uitkomsten van het rapport bemoedigend en voor advocaten in onze "line of work" misschien ook. Als het opsporingsapparaat meer capaciteit krijgt en er op Europees niveau meer informatie wordt gedeeld tussen lidstaten, dan zal dat er mogelijk toe leiden dat meer (rechts)personen bijstand nodig hebben.

Eerdere blogposts
22-09-2012

Over advocaten en contante (al dan niet zwarte) betalingen

Belastingfraude Btw-carrousel Btw-carrouselfraude btw-fraude Mitchell Paardekooper Van Bavel Advocaten
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
14-08-2012

Dezelfde rechtsvraag, maar een ander antwoord

Belastingfraude Btw-carrousel Btw-carrouselfraude btw-fraude Mitchell Paardekooper Van Bavel Advocaten
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
08-08-2012

Update 1 jaar bij Van Bavel Advocaten

Geschreven door: Philine America