Sancties tegen Rusland

Door de EU zijn sinds Rusland eind februari Oekraïne is binnengevallen, sanctiemaatregelen ingesteld tegen Rusland. Die sancties leveren economische en financiële beperkingen op voor verschillende personen en entiteiten die op een sanctielijst zijn geplaatst. Onder meer moeten tegoeden worden bevroren en er mogen aan deze personen en entiteiten geen middelen meer ter beschikking worden gesteld. Tevens mogen geen transacties plaatsvinden met de Russische Centrale Bank en is een aantal Russische banken afgesloten van het Swift-systeem. Met die sancties wordt beoogd dat bepaalde sectoren in Rusland, zoals de energiesector en defensie niet verder kunnen innoveren. Daarnaast geldt als doel om Rusland en haar machthebbers de toegang tot de financiële- en kapitaalmarken in Europa te beperken om zo te voorkomen dat de EU het Russische beleid financiert. Inmiddels zijn overigens ook tegen Belarus beperkende sancties opgelegd.

Het opleggen van die sancties aan Rusland heeft niet alleen rechtstreeks gevolgen voor Nederlandse bedrijven die handelen met Rusland. Ook voor financiële instellingen in Nederland zijn die gevolgen er. Zij moeten zich immers ook aan de sanctiewetgeving houden en ervoor zorgen dat gesanctioneerde relaties van de instelling, maar ook gesanctioneerde producten en transacties direct kunnen worden opgemerkt. Er moet waar nodig ook meteen actie kunnen worden ondernomen. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld het bevriezen van tegoeden of het voorkomen dat direct of indirect bepaalde tegoeden of economische middelen ter beschikking worden gesteld. Instellingen moeten indien zij een gesanctioneerde relatie of transactie detecteren, meteen een melding maken bij de toezichthouders AFM of DNB. Om al deze handelingen te kunnen verrichten dient een financiële instelling dus continu te screenen of een van haar relaties, of transacties of goederen voorkomt op een sanctielijst om zo de nodige maatregelen te kunnen nemen en overtreding van de sanctiewetgeving te voorkomen.

Beide toezichthouders hebben op hun website informatie gezet over de nieuwe sancties en hetgeen van de financiële instellingen wordt verwacht om ervoor te zorgen dat die sancties ook daadwerkelijk effectief zijn: DNB en AFM.

Van Bavel Advocaten heeft ervaring met sanctiewetgeving. Mocht u advies willen, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten.

Vorig artikel

Een aanslag op de rechtstaat door de FIOD en het OM

Volgend artikel

Lachgasverbod weer uitgesteld

Dit blogitem is gepubliceerd op 11 maart 2022 door:

Evelien de Witte

Evelien de Witte


De strafrechtadvocaten van Van Bavel Advocaten schrijven over de ontwikkelingen binnen de rechtspraak en wet- en regelgeving op het gebied van business crime: persoonlijke verslagen, opinies, en beschouwingen, adviezen en feitelijke verhandelingen.

Van Bavel Advocaten

  • Topprofessionals in fraude- en fiscale zaken
  • Specialisten in financieel- en economisch strafrecht
  • Door nichekantoor lage kosten en persoonlijke band met advocaat
  • 24 uur per dag bereikbaar, ook buiten kantooruren of bij spoed
Lees meer over Van Bavel Advocaten