+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
07-02-2012

Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid over Moerdijkbrand mag gepubliceerd worden

Chemie-Pack deskundigenverklaring Moerdijkbrand Onderzoeksraad voor veiligheid
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid over Moerdijkbrand mag gepubliceerd worden

Het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag waarbij werd bepaald dat het rapport van de Onderzoeksraad over de brand bij Chemie-Pack mag worden gepubliceerd, is in stand gelaten door het Hof Den Haag (zie uitspraak). Een aantal betrokkenen bij Chemie-Pack, waaronder de directeur, trachtte publicatie van de het rapport te verhinderen, omdat het rapport gebreken zou vertonen. De appellanten klaagden onder andere over de feitenvaststelling door de voorzieningenrechter, waaruit volgens hen ten onrechte de indruk zou kunnen ontstaan dat de brand het vrijkomen van de chemicaliën en de verwoesting van de bedrijven zou hebben veroorzaakt, in plaats van dat dit zou zijn gebeurd door de wijze waarop de brand werd bestreden. Dit verweer is verworpen door het Hof. De inhoudelijke kritiek van appellanten op het rapport lijkt voornamelijk gestoeld op een deskundigenverklaring, waaruit zou volgen dat de wijze waarop de brand is ontstaan volgens de Onderzoeksraad natuurkundig onmogelijk zou zijn. Het Hof merkt in de overweging waarin deze grief wordt verworpen eerst op dat appellanten wel stellen dat het (concept-)rapport veel onjuistheden bevat, maar dat op vrijwel alle punten niet of onvoldoende hebben onderbouwd. Voor wat betreft de verklaring van de deskundige merkt het Hof op dat de conclusie van deze deskundige niet is onderbouwd en gemotiveerd is betwist door de Onderzoeksraad. Het Hof laat het bij de constatering dat partijen van mening verschillen over de wijze waarop de brand is ontstaan, omdat de aard van de (spoed)procedure in de weg staat aan het leveren van nader bewijs. Appellanten hadden zich ook beklaagd over de schijn van vooringenomenheid die zou kleven aan één van de leden van de Onderzoeksraad in verband met haar verleden als burgemeester en haar voorzitterschap van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Brandweer. Het Hof heeft deze grief – net als alle anderen – verworpen, omdat ook dit verweer onvoldoende onderbouwd was. Appellanten hadden geen concrete feiten of omstandigheden naar voren gebracht, waaruit kon worden afgeleid dat haar voormalige functies in de weg staan aan een onafhankelijk functioneren. Onder deze omstandigheden weegt het belang van de Onderzoeksraad bij spoedige publicatie van het rapport zwaarder, dan het belang van de appellanten bij het tegenhouden van de publicatie, aldus het Hof Den Haag.

Eerdere blogposts
07-02-2012

Accountancy op de schop

Chemie-Pack deskundigenverklaring Moerdijkbrand Onderzoeksraad voor veiligheid
Geschreven door: Philine America
01-02-2012

Advocaat krijgt richtlijn voor werven client

Chemie-Pack deskundigenverklaring Moerdijkbrand Onderzoeksraad voor veiligheid
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
19-01-2012

Een bericht uit de Trouw van vanmorgen: Asbest-overtreders worden niet aangepakt

Chemie-Pack deskundigenverklaring Moerdijkbrand Onderzoeksraad voor veiligheid
Geschreven door: Van Bavel Advocaten