+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
21-02-2012

Politie overtreedt op grote schaal Arbeidstijdenwet

Arbeidsinspectie Arbeidstijdenwet korpsbeheerders overtreding politiebonden
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Politie overtreedt op grote schaal Arbeidstijdenwet

Vandaag is in de pers aandacht voor het grote aantal overtredingen van de Arbeidstijdenwet in de politieorganisatie. Uit onderzoek van de 25 politiekorpsen zelf zou zijn gebleken dat de Arbeidstijdenwet in 2011 350.000 keer werd overtreden, hetgeen neer komt op zeven overschrijdingen per persoon binnen de organisatie. Uiteraard vormt deze uitkomst een bron van zorg, niet in de laatste plaats vanwege de mogelijke effecten op de gezondheid en veiligheid van politiemensen. Opvallend is dat ook nu de politiebonden schande spreken van de overschrijding, maar ik kan mij niet voorstellen dat de uitkomsten van dit onderzoek als een donderslag bij heldere hemel komen. Uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie over 2006 bleek al dat binnen de korpsen op grote schaal overtredingen plaatsvonden. Uit een bericht van de NOS uit 2007 blijkt dat er toentertijd gemiddeld dertien politiemensen zouden zijn betrokken bij een overtreding. De politieorganisatie is niet (significant) in omvang toegenomen sindsdien, dus de situatie was toen ook beroerd (hetgeen later opnieuw werd bevestigd in het inspectierapport politiekorpsen van april 2010). Uit bovengenoemd bericht van de NOS volgt ook dat de Raad van Hoofdcommissarissen toen een plan had gesmeed om naleving van wettelijke regels bij alle korpsen binnen drie jaar op orde te brengen. Daarover zouden de korpsbeheerders afspraken hebben gemaakt met de minister van Binnenlandse Zaken. Van dat plan lijkt vooralsnog weinig terecht te zijn gekomen, maar misschien dat er nu na de aanstaande besprekingen met de Minister van Veiligheid en Justitie alsnog duidelijk wordt hoe men dit probleem gaat aanpakken.

Eerdere blogposts
13-02-2012

Fiscale fraude Belgie erger dan gedacht

Arbeidsinspectie Arbeidstijdenwet korpsbeheerders overtreding politiebonden
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
10-02-2012

Hoger beroep in vastgoedfraudezaak Klimop

Arbeidsinspectie Arbeidstijdenwet korpsbeheerders overtreding politiebonden
Geschreven door: Philine America
08-02-2012

Accountants van diverse kanten belaagd

Arbeidsinspectie Arbeidstijdenwet korpsbeheerders overtreding politiebonden
Geschreven door: Philine America