+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
10-05-2013

Opnieuw oproep tot opheffing taakstrafverbod

Business Crime Defence Nikki Vreede taakstrafverbod Van Bavel Advocaten
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Opnieuw oproep tot opheffing taakstrafverbod

In februari is er een  artikel in het Advocatenblad verschenen van de hand van Philine America over het taakstrafverbod in de praktijk. In dit artikel komt o.a. de kritiek die er vanuit de Raad voor de Rechtspraak is geleverd op invoering van dit verbod aan de orde.  In een  advies van de Raad voor de Rechtspraak aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van een conceptwetsvoorstel dat het regime rond vrijheidstraffen verandert, is er opnieuw opgeroepen het taakstrafverbod op te heffen. Het wetsvoorstel geeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die vrijheidsstraffen uitvoert, de bevoegdheid gevangenisstraffen korter dan zes maanden via elektronische detentie uit te voeren, tenzij de rechter in zijn vonnis expliciet heeft gezegd dat dat niet mag. Bij gevangenisstraffen van langer dan zes maanden, kan elektronische detentie volgens het wetsvoorstel worden opgelegd als de veroordeelde ten minste de helft van de straf in een inrichting heeft uitgezeten. De Raad voor de rechtspraak betwijfelt of elektronische detentie kan worden vergeleken met gevangenisstraf, terwijl het wetsvoorstel wel op deze veronderstelling is gebaseerd. De Raad denkt dat de samenleving elektronische detentie ziet als een andere, lichtere straf dan gevangenisstraf. De Raad pleit er dan ook voor dat elektronische detentie als aparte straf wordt aangemerkt die door de rechter kan worden opgelegd. In het verlengde hiervan adviseert de Raad de beperkingen die voor de rechter sinds kort gelden bij het opleggen van taakstraffen, op te heffen. De rechter kan in bepaalde gevallen alleen nog een taakstraf opleggen in combinatie met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel. Gedachte hierachter is dat deze veroordeelden in ieder geval enige tijd vast zitten en niet alleen tot een taakstraf worden veroordeeld. Nu met het wetsvoorstel deze veroordeelden waarschijnlijk alsnog met elektronische detentie buiten een inrichting hun straf ondergaan, acht de Raad het niet meer logisch de rechter deze beperking op te leggen. Hem weer de mogelijkheid geven taakstraffen op te leggen in combinatie met elektronische detentie, maakt het mogelijk effectiever te straffen, meent de Raad.

Eerdere blogposts
09-05-2013

Over high tech-automatisering in een klassiek advocatenkantoor

Business Crime Defence Nikki Vreede taakstrafverbod Van Bavel Advocaten
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
08-05-2013

Toch een onderzoek naar matchfixing

Business Crime Defence Nikki Vreede taakstrafverbod Van Bavel Advocaten
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
08-05-2013

Terug op het oude nest

Business Crime Defence Nikki Vreede taakstrafverbod Van Bavel Advocaten
Geschreven door: Mirthe Kamp