NBA verscherpt regels onafhankelijkheid accountants

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) scherpt de regels omtrent de onafhankelijkheid van controlerende accountants aan. Reden daarvoor is dat de samenleving zwaardere eisen is gaan stellen aan deze accountants. Volgens NOS.nl hebben de schandalen bij Vestia en boekhoudaffaires geleid tot twijfel over de rol van de accountant.

De NBA legt vandaag de conceptverordening ter consultatie aan de achterban voor. De conceptverordening bevat onder andere een verbod op sponsoring van de controlecliënt en een nadere toetsing van persoonlijke giften en uitingen van gastvrijheid vanaf een grens van € 50,00. Dure diners op kosten van de controlecliënt behoren straks dus tot het verleden.

Uit een interview in het FD van vandaag met NBA-voorzitter Huub Wieleman blijkt dat onafhankelijk ook onafhankelijk betekent, ongeacht of de cliënt een familiebedrijf of beursgenoteerde onderneming is. ‘We hebben straks een van de strengste regimes ter wereld. Daar hebben we bewust voor gekozen. We willen heel duidelijk maken dat we het vak serieus nemen’.

De verordening wordt de komende maanden ter consultatie voorgelegd aan de leden en maatschappelijk belanghebbenden. De eerste consultatieperiode sluit op 2 september, waarna het Adviescollege voor Beroepsreglementering de reacties zal verwerken in een nieuwe versie die wordt voorgelegd aan het NBA-bestuur. In oktober volgt een tweede, bij wet verplichte consultatieperiode. De besluitvorming is voorzien op de ledenvergadering van 16 december 2013.

Vorig artikel

Is de tijd rijp voor terugkeer van de sanctie niet-ontvankelijkverklaring op overschrijding redelijke termijn?

Volgend artikel

Verhoogd integriteitsrisico voor trustkantoren

Dit blogitem is gepubliceerd op 02 juli 2013 door:

Van Bavel Advocaten

Van Bavel Advocaten


De strafrechtadvocaten van Van Bavel Advocaten schrijven over de ontwikkelingen binnen de rechtspraak en wet- en regelgeving op het gebied van business crime: persoonlijke verslagen, opinies, en beschouwingen, adviezen en feitelijke verhandelingen.

Van Bavel Advocaten

  • Topprofessionals in fraude- en fiscale zaken
  • Specialisten in financieel- en economisch strafrecht
  • Door nichekantoor lage kosten en persoonlijke band met advocaat
  • 24 uur per dag bereikbaar, ook buiten kantooruren of bij spoed
Lees meer over Van Bavel Advocaten