+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
05-02-2013

Kamervragen naar aanleiding van publicatie Van Bavel Advocaten

Cees van Bavel forensische accountant Geheimhoudingsplicht meldplicht Van Bavel Advocaten verschoningsrecht wwft
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Kamervragen naar aanleiding van publicatie Van Bavel Advocaten

Gisteren verscheen in Het Financieele Dagblad een artikel van mijn collega's mrs. Cees van Bavel en Robbert-Jan Boswijk. Dat het artikel niet onopgemerkt is gebleven blijkt uit een mail die wij vandaag ontvingen van de redactie van het FD. Tweede Kamerlid de heer Recourt van de Partij van de Arbeid heeft een aantal vragen ingediend bij de Minister van Veiligheid en Justitie over de positie van de forensisch accountant in fraudeonderzoeken. Hieronder treft u de vragen aan: "1. Kent u het bericht “Maak advocaat leidend bij fraude” (Financieele Dagblad, 4 februari 2013, p. 7) 2. Deelt u de mening dat aangezien forensische accountants sinds kort ook onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, het de intentie van de wetgever is geweest dat in geval deze accountants bij een onderzoek in een onderneming op frauduleuze transacties uit het verleden stuiten, die inderdaad gemeld dienen te worden? Zo ja, welke sancties staan er op het niet melden van dergelijke transacties? Zo nee, waarom niet? 3. Deelt u de mening dat als een forensisch accountant “opeens vervelende zaken uit het verleden omhoog brengt” dat dat in het geval het gegevens zijn waar melding wettelijk verplicht is, het melden van die gegevens ook beoogd is? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat het uitgangspunt dat spreekt uit de zinsneden dat het “te laat” is om “de forensisch accountant te weerhouden van zijn meldplicht” een in ieder geval naar de intentie van de wet verkeerd uitgangspunt is? Zo nee, waarom niet? 4. Is het in het bericht gestelde waar dat als een advocaat de “dominante figuur” of leidende persoon in een forensisch onderzoek is, dat de door die advocaat ingeschakelde forensisch accountant geen meldplicht zou hebben? Zo ja, hoe kant [sic] een leidende rol van een advocaat in deze worden afgebakend? En zo ja, deelt u de mening dat daarmee op een niet door de wetgever beoogde manier aan die meldplicht wordt ontkomen en dat dit niet in het belang is van fraudebestrijding bij ondernemingen? En zo ja, wat gaat u doen om de forensisch accountant die onder leiding van een advocaat onderzoek doet, toch aan zijn meldplicht te houden? Zo nee, waarom niet en wilt u de relevante beroepsgroepen dan uitdrukkelijk op hun wettelijke verplichtingen ten aanzien van de meldplicht wijzen? 5. Bestaan er beroepsgroepen die wel onder de Wwft en daaruit voortvloeiende meldplicht vallen, maar waarbij dat niet opgaat als zij hun beroep uitoefenen onder de regie of leiding van een beroepsbeoefenaar waarvoor een verschoningsrecht geldt? Zo ja, welke beroepsgroepen betreft dit? En zo ja, ziet u dit als een probleem en hoe gaat u dit oplossen?" U zult begrijpen dat wij zeer benieuwd zijn naar de reactie van de Minister op de bovenstaande vragen van de heer Recourt. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn in deze kwestie, dan leest u dat uiteraard op dit blog.

Eerdere blogposts
04-02-2013

Maak advocaat leidend bij fraude

Cees van Bavel forensische accountant Geheimhoudingsplicht meldplicht Van Bavel Advocaten verschoningsrecht wwft
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
25-01-2013

IE-fraude in 2013: de e-book uploader en de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

Cees van Bavel forensische accountant Geheimhoudingsplicht meldplicht Van Bavel Advocaten verschoningsrecht wwft
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
25-01-2013

Het computersysteem rechtspersonen: de faillissementsfraudeur blijft vooralsnog onder de Radar!

Cees van Bavel forensische accountant Geheimhoudingsplicht meldplicht Van Bavel Advocaten verschoningsrecht wwft
Geschreven door: Van Bavel Advocaten