+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
20-11-2012

Inspectie SZW gaat harder optreden

Arbeidsinspectie Boete Cees van Bavel Inspectie SZW Mitchell Paardekooper Philine America SIOD toezicht toezichtinspecties
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Inspectie SZW gaat harder optreden

In zijn persconferentie heeft de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangekondigd dat harder zal worden opgetreden tegen overtreding van regels op het gebied van arbeid en sociale wetgeving. Sinds 1 januari van dit jaar behoren de Arbeidsinspectie, de SIOD (Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst) en de IWI (Inspectie Werk en Inkomen) tot de Inspectie SZW. Tijdens de bijeenkomst met de pers werd het Meerjarenplan 2013-2014 van de Inspectie gepresenteerd. In het Meerjarenplan wordt het accent gelegd op een multidisciplinaire aanpak – zijnde een mix van toezicht en opsporing – van "sectoren waar sprake is van stapeling van risico’s" en hardnekkige overtreders. Tot de groep die extra in de gaten zal worden gehouden worden malafide uitzendbureaus gerekend, bedrijven die zich bezig houden met asbestsanering en bepaalde delen van de land en tuinbouw. Met de vorige maand in de Eerste Kamer aangenomen Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW heeft de Inspectie meer gereedschap gekregen om de daad bij het woord te voegen. De boetetarieven worden verhoogd in geval van illegale arbeid worden de boetes voor de werkgever verhoogd van EUR 8.000 naar EUR 12.000 per werknemer en bedrijven van notoire overtreders kunnen sneller worden stilgelegd. De Inspectie zal zich verder toeleggen op het opsporen van georganiseerde uitkeringsfraude en zij gaat zich ook meer inzetten op het afnemen van crimineel geld. Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel zal waar mogelijk worden ingezet bij de bestrijding van malafide uitzendbureaus en maakte al onderdeel uit van het begin 2012 geïntroduceerde programma Aanpak Malafide Uitzendbureaus, waarmee wordt beoogd om foute uitzendbureaus aan te pakken en te raken daar waar het pijn doet. Verder deed de Inspecteur-Generaal van de Inspectie een moreel appel op werkgevers om geen zaken te doen met bedrijven waarin onveilig gewerkt wordt of om geen werknemers te betrekken van dubieuze intermediairs.

Eerdere blogposts
19-11-2012

Hoe biovergisting fraude oplevert

Arbeidsinspectie Boete Cees van Bavel Inspectie SZW Mitchell Paardekooper Philine America SIOD toezicht toezichtinspecties
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
12-11-2012

Het bankgeheim herzien?

Arbeidsinspectie Boete Cees van Bavel Inspectie SZW Mitchell Paardekooper Philine America SIOD toezicht toezichtinspecties
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
05-11-2012

Aanpak faillissementsfraude vooralsnog onvoldoende succesvol

Arbeidsinspectie Boete Cees van Bavel Inspectie SZW Mitchell Paardekooper Philine America SIOD toezicht toezichtinspecties
Geschreven door: Van Bavel Advocaten