+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
05-11-2012

Inkeren ook voor oude jaren beboet

Boete Boeterecht fiscale boete inkeren onjuiste belastingaangifte
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Inkeren ook voor oude jaren beboet

Geen straf kan worden opgelegd als er geen strafbaar feit is begaan. Dat is een hoofregel in ons strafrecht, en ook in internationaal recht (denk aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens). Als er op enig tijdstip een nieuw strafbaar feit wordt beschreven in de wet, dan kan iemand niet veroordeeld worden omdat hij voor dat strafbare feit in de wet werd opgenomen hij een dergelijk feit heeft begaan. Voor 2 juli 2009 kon ingekeerd worden van “valse” belastingaangiftes zonder boete. Daarna geldt dat alleen boetevrij kan worden ingekeerd binnen 2 jaren na het doen van die aangiftes. Keert men later in dan wordt de hoogte van de boete sterk gematigd. Tot 31 december 2010 kon men nog van de oude regeling gebruik maken. Boeterecht is ook een soort strafrecht. Als iemand nu na 31 december 2010 inkeert met betrekking tot oude aangiftes en dus meer dan twee jaar na indiening daarvan, was dan toch niet een beroep op het hoofdbeginsel van straf en verdragsrecht mogelijk? Toen die oude aangiftes werden ingediend bestond immers nog de mogelijkheid boetevrij in te keren. De Rechtbank Breda (LJN: BY 1827) kreeg deze vraag voorgelegd. Iemand keerde op 29 juni 2010 in van aangiftes 1999-2006. De boete was 15%. Kon dat? Ja, zo meende de Rechtbank. Ook toen de aangiftes werden ingediend was het opzettelijk onjuist doen daarvan al beboetbaar. De mogelijkheid om boetevrij in te keren werd dus los gezien van het artikel waarin de beboetbaarheid van zulk gedrag was vastgelegd. Wat belanghebbende wilde is de beboetbaarheid van de valse aangiftes “voorwaardelijk” zien. De gedraging is alleen beboetbaar als er niet tijdig ingekeerd is. Hij schoof de beboetbaarheid van de valse aangifte en de inkeer als het ware in elkaar. Het is frappant dat deze zaak enkelvoudig (door 1 rechter) is afgedaan. De aan de Rechtbank voorgelegde vraag is belangwekkend en verdient het breder en hogerop (tot en met de Hoge Raad, onze hoogste rechter) nog eens te worden gesteld. mr. M.J. van Dieren (of counsel) en mr. C.J. van Bavel

Eerdere blogposts
02-11-2012

Strengere handhaving van de milieuwet en regelgeving: symboolpolitiek of noodzaak?

Boete Boeterecht fiscale boete inkeren onjuiste belastingaangifte
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
30-10-2012

Over zalmslaatjes en zachtgekookte eitjes en strafrechtelijke gevolgen

Boete Boeterecht fiscale boete inkeren onjuiste belastingaangifte
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
16-10-2012

Faillissementsfraude: wat blijft er over onder de streep?

Boete Boeterecht fiscale boete inkeren onjuiste belastingaangifte
Geschreven door: Van Bavel Advocaten