+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
19-11-2012

Hoe biovergisting fraude oplevert

afvalstoffen biogas biovergisting dood door schuld illegale afvalwerking KRO Reporter milieu wet- en regelgeving milieuvervuiling WED
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Hoe biovergisting fraude oplevert

In ieder productieproces wordt de producent met afvalstoffen geconfronteerd. Omdat het ongecontroleerd lozen van afvalstoffen, ongeacht binnen welke bedrijfstak dit plaatsvindt, nadelig kan uitpakken voor het milieu, is de verwerking van afvalstoffen (strikt) gereguleerd binnen onze samenleving. Het overtreden van deze regels levert veelal een (ernstig) strafbaar feit op om duidelijk te maken dat milieuvervuiling zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Uit recent politieonderzoek zou blijken dat in de bio-industrie zogenaamde ‘biogasinstallaties (of biovergisters) worden misbruikt om afvalstoffen illegaal te verwerken. In een biogasinstallatie worden afvalstoffen zoals mest en gft-afval verwerkt, vergist om precies te zijn, en hiermee kan groene stroom worden  opgewekt. Nu blijkt dat tussenhandelaren valselijk documenten opstellen waarin zogenaamd plantaardig materiaal wordt aangeboden, terwijl het in werkelijkheid dierlijk materiaal betreft, dat wordt vergist. Deze praktijk leidt tot een ongecontroleerde vergisting van afvalstoffen. Het proces waarin afvalstoffen worden vergist tot biogas luistert nauw en het toevoegen van andere niet-plantaardige stoffen, zoals dierlijk materiaal, kan bijvoorbeeld leiden tot de uitstoot van gevaarlijke gassen. Voor dit gevaar werd in een afgelopen vrijdag uitgezonden reportage van het KRO programma “Reporter” gewaarschuwd. Om dit probleem te bestrijden zou het toezicht op biogasinstallaties  moeten worden versterkt. De overtreding van milieuregelgeving geldt als strafrechtelijk laakbaar  en kan dus tot flinke straffen leiden. De overtreder van de milieu wet en regelgeving kan allereerst bestraft worden voor de enkele overtreding van de regelgeving. Dit geschiedt krachtens de Wet op de Economische Delicten (WED). De aan het milieu toegebrachte schade, bijvoorbeeld bodemverontreiniging, zal ook veelal bestraft worden via de WED. Het wordt een ander verhaal als illegale afvalverwerking leidt tot menselijke slachtoffers. Men kan bijvoorbeeld denken aan de situatie dat een omwonende als gevolg van de uitstoot van gevaarlijke stoffen komt te overlijden. In dit geval zou mogelijk sprake kunnen zijn van een dood door schuld situatie (artikel 307 Wetboek van Strafrecht). Zowel de in overtreding zijnde onderneming als de natuurlijke personen achter de onderneming zouden strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. De onderneming kan strafrechtelijk beboet worden, terwijl de natuurlijke personen ook aan een gevangenisstraf zouden kunnen worden onderworpen (en/of een boete). De aandacht in de media  voor dit probleem zal mogelijk leiden tot een strengere controle op deze sector. In hoeverre dit leidt tot een correct gebruik van biogasinstallaties moet nog blijken, maar de berichtgeving lijkt in ieder geval een eerste stap op weg naar een verantwoord gebruik van deze installaties.

Eerdere blogposts
12-11-2012

Het bankgeheim herzien?

afvalstoffen biogas biovergisting dood door schuld illegale afvalwerking KRO Reporter milieu wet- en regelgeving milieuvervuiling WED
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
05-11-2012

Aanpak faillissementsfraude vooralsnog onvoldoende succesvol

afvalstoffen biogas biovergisting dood door schuld illegale afvalwerking KRO Reporter milieu wet- en regelgeving milieuvervuiling WED
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
05-11-2012

Inkeren ook voor oude jaren beboet

afvalstoffen biogas biovergisting dood door schuld illegale afvalwerking KRO Reporter milieu wet- en regelgeving milieuvervuiling WED
Geschreven door: Van Bavel Advocaten