+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
10-01-2013

Het zwijgrecht van de ex-werknemer in het mededingingsrecht

cbb mededingingsrecht mededingingswet nma zwijgrecht
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Het zwijgrecht van de ex-werknemer in het mededingingsrecht

Op 21 december jongstleden heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) geoordeeld dat de ex-werknemer van een onderneming, niet hoeft te voldoen aan het verzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) om een verklaring af te leggen tegen zijn voormalige werkgever. De ex-werknemer kan zich beroepen op het zwijgrecht van artikel 53 Mededingsingswet (Mw). De uitspraak van het CBB heeft een al langer spelende controverse omtrent de reikwijdte van het zwijgrecht in het mededingingsrecht beslecht. In lagere rechtspraak werd tot dusver het zwijgrecht alleen toegekend aan de werknemer. De ex-werknemer behoorde veelal op straffe van fikse boete inlichtingen te verschaffen aan de NMa. Het oordeel dat de ex-werknemer het zwijgrecht niet toekomt was gebaseerd op het feit dat hij niet langer tot de kring van personen binnen de onderneming behoorde en er daardoor geen sprake kan zijn van een persoon ‘via wie de onderneming wordt gehoord’. De ex-werknemer kan volgens dit standpunt niet langer ‘via’ de onderneming worden gehoord, maar slechts rechtstreeks als individu. In dit laatste geval kan geen beroep op artikel 53 Mw worden gedaan omdat de vereiste band met de onderneming ontbreekt. Het CBB komt echter tot een andere conclusie. Het College meent dat het voor de toepassing van zwijgrecht niet van belang is dat de gehoorde op het moment van verhoor bij de onderneming werkzaam is. De ex-werknemer werd immers door de NMa bevraagd over het handelen van de onderneming ten tijde van zijn dienstverband. Er is dus wel degelijk sprake van een band met de onderneming. Het enkele feit dat het dienstverband is beëindigd vormt naar het oordeel van het CBB geen rechtvaardiging om af te zien van de toekenning van het zwijgrecht. De NMa heeft in casu ten onrechte een boete opgelegd voor het niet medewerken aan het onderzoek van de toezichthouder. De uitspraak van het CBB beslecht de vraag of de ex-werknemer het zwijgrecht toekomt klip en klaar. Er is eindelijk duidelijkheid over de reikwijdte van artikel 53 Mw.

Eerdere blogposts
09-01-2013

OESO vooralsnog kritisch over de Nederlandse aanpak van de omkopingsproblematiek

cbb mededingingsrecht mededingingswet nma zwijgrecht
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
03-01-2013

Welke zekerheid heeft de ethische hacker?

cbb mededingingsrecht mededingingswet nma zwijgrecht
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
31-12-2012

Bestrijding IE-fraude in 2013

cbb mededingingsrecht mededingingswet nma zwijgrecht
Geschreven door: Van Bavel Advocaten