+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
10-07-2013

Het wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod: de Kamer wordt beperkt ingelicht over de inlichtingenplicht

civielrechtelijk bestuursverbod EVRM faillissementsfraude nemo tenetur Nikki Vreede Van Bavel Advocaten wetsvoorstel
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Het wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod: de Kamer wordt beperkt ingelicht over de inlichtingenplicht

Recent verscheen er een artikel van Robbert-Jan Boswijk en Nikki Vreede in het Tijdschrift voor Insolventierecht over het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod. Dit wetsvoorstel is op 29 maart jl. ter advies naar diverse instanties gestuurd en maakt deel uit van de herijking van het faillissementsrecht. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om ‘frauderende bestuurders’ van failliete rechtspersonen een bestuursverbod op te leggen wanneer er niet wordt voldaan aan de in de Faillissementswet neergelegde inlichtingenplicht. Betoogd wordt dat dit strijdig is met het in het EVRM neergelegde verbod tot gedwongen zelfincriminatie. In het artikel wordt stil gestaan bij de parlementaire geschiedenis van het wetsvoorstel, de gevolgen van het opleggen van een bestuursverbod en de Europeesrechtelijke problematiek rondom het sanctioneren van het niet voldoen aan een wettelijke inlichtingenplicht en het verbod tot gedwongen zelfincriminatie. Het artikel wordt afgesloten met enkele mogelijke oplossingen voor de wetgever. Het artikel is te vinden in het Tijdschrift voor Insolventierecht, aflevering 4, 2013/27.  

Eerdere blogposts
04-07-2013

Verhoogd integriteitsrisico voor trustkantoren

civielrechtelijk bestuursverbod EVRM faillissementsfraude nemo tenetur Nikki Vreede Van Bavel Advocaten wetsvoorstel
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
02-07-2013

NBA verscherpt regels onafhankelijkheid accountants

civielrechtelijk bestuursverbod EVRM faillissementsfraude nemo tenetur Nikki Vreede Van Bavel Advocaten wetsvoorstel
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
28-06-2013

Is de tijd rijp voor terugkeer van de sanctie niet-ontvankelijkverklaring op overschrijding redelijke termijn?

civielrechtelijk bestuursverbod EVRM faillissementsfraude nemo tenetur Nikki Vreede Van Bavel Advocaten wetsvoorstel
Geschreven door: Van Bavel Advocaten