Het wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod: de Kamer wordt beperkt ingelicht over de inlichtingenplicht

Recent verscheen er een artikel van Robbert-Jan Boswijk en Nikki Vreede in het Tijdschrift voor Insolventierecht over het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod. Dit wetsvoorstel is op 29 maart jl. ter advies naar diverse instanties gestuurd en maakt deel uit van de herijking van het faillissementsrecht. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om ‘frauderende bestuurders’ van failliete rechtspersonen een bestuursverbod op te leggen wanneer er niet wordt voldaan aan de in de Faillissementswet neergelegde inlichtingenplicht. Betoogd wordt dat dit strijdig is met het in het EVRM neergelegde verbod tot gedwongen zelfincriminatie.

In het artikel wordt stil gestaan bij de parlementaire geschiedenis van het wetsvoorstel, de gevolgen van het opleggen van een bestuursverbod en de Europeesrechtelijke problematiek rondom het sanctioneren van het niet voldoen aan een wettelijke inlichtingenplicht en het verbod tot gedwongen zelfincriminatie. Het artikel wordt afgesloten met enkele mogelijke oplossingen voor de wetgever.

Het artikel is te vinden in het Tijdschrift voor Insolventierecht, aflevering 4, 2013/27.

 

Vorig artikel

Verhoogd integriteitsrisico voor trustkantoren

Volgend artikel

Zwartspaarders opgelet: aan de fiscus afgegeven informatie mag niet ongeclausuleerd gebruikt worden voor fiscale beboeting of strafrechtelijke vervolging

De strafrechtadvocaten van Van Bavel Advocaten schrijven over de ontwikkelingen binnen de rechtspraak en wet- en regelgeving op het gebied van business crime: persoonlijke verslagen, opinies, en beschouwingen, adviezen en feitelijke verhandelingen.

Van Bavel Advocaten

  • Topprofessionals in fraude- en fiscale zaken
  • Specialisten in financieel- en economisch strafrecht
  • Door nichekantoor lage kosten en persoonlijke band met advocaat
  • 24 uur per dag bereikbaar, ook buiten kantooruren of bij spoed
Lees meer over Van Bavel Advocaten