+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
21-03-2012

Het kabinet bindt de strijd aan met frauderende uitkeringsontvangers

Boete Kinderopvangtoeslag KOT Minister Kamp Ministerie van Sociale Zaken Mitchell Paardekooper Raad van State sanctieregime uitkeringsfraude Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Het kabinet bindt de strijd aan met frauderende uitkeringsontvangers

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat onderdeel uitmaakt van een van de doelstellingen van dit kabinet om mensen aan het werk te helpen en te houden en daarmee het draagvlak voor sociale voorzieningen te behouden. Onderdeel van dit wetsvoorstel is het strenger optreden tegen uitkeringsfraude en overtreding van arbeidswetgeving. Het aantal geconstateerde gevallen van uitkeringsfraude door de inlichtingenplicht niet na te komen bedroeg in 2009 89.000 gevallen. De schade voor de samenleving bedroeg dat jaar meer dan EUR 100 mio. In 2010 zou er voor een bedrag ad EUR 119 mio gefraudeerd zijn met uitkeringen. De Minister wil met het wetsvoorstel harder ingrijpen. Het sanctieregime wordt daartoe aangescherpt en de handhaving moet zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet over de bestuurs en strafrechtelijke band. Wat betekent dit nu concreet voor de aanpak van uitkeringsfraudeurs? Op het moment dat verwijtbaar niet, te laat of onjuiste informatie wordt verstrekt waardoor men ten onrechte (te veel) uitkering heeft ontvangen, dan zal het te veel betaalde bedrag worden teruggevorderd in combinatie met de oplegging van een boete of korting ter hoogte van het fraudebedrag. De boetes voor uitkeringsfraude worden daarmee vertienvoudigd, aangezien de boete thans 10% van het bruto fraudebedrag bedraagt. In zijn brief aan de Kamer van 10 maart jl. heeft Kamp aangekondigd dat dit sanctieregime ook zal worden toegepast in geval van fraude met de kinderopvangtoeslag (KOT). In geval een KOT-fraudeur nogmaals tegen de lamp loopt zal deze vijf jaar geen KOT meer ontvangen. Bij ernstige overtredingen zal het strafrecht worden ingezet. De Raad van State heeft kritiek geuit op de hardere lijn die wordt voorgestaan door het kabinet. De Raad is van mening dat de noodzaak van zwaardere sancties onvoldoende is gemotiveerd.

Eerdere blogposts
02-03-2012

De Grieken en corruptie

Boete Kinderopvangtoeslag KOT Minister Kamp Ministerie van Sociale Zaken Mitchell Paardekooper Raad van State sanctieregime uitkeringsfraude Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
02-03-2012

Over Stiftungen en trusts

Boete Kinderopvangtoeslag KOT Minister Kamp Ministerie van Sociale Zaken Mitchell Paardekooper Raad van State sanctieregime uitkeringsfraude Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
21-02-2012

Politie overtreedt op grote schaal Arbeidstijdenwet

Boete Kinderopvangtoeslag KOT Minister Kamp Ministerie van Sociale Zaken Mitchell Paardekooper Raad van State sanctieregime uitkeringsfraude Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW
Geschreven door: Van Bavel Advocaten