+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
21-12-2012

Het computersysteem rechtspersonen: blijft de faillissementsfraudeur vooralsnog onder de Radar?

BV computersysteem rechtspersonen faillissementsfraude faillissementsfraudeurs NV Radar rechtspersoon
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Het computersysteem rechtspersonen: blijft de faillissementsfraudeur vooralsnog onder de Radar?

In het FD wordt vandaag bericht dat het computersysteem belast met toezicht op rechtspersonen onvoldoende functioneert. Het computersysteem, Radar genaamd, moet voorkomen dat faillissementsfraudeurs ongestoord nieuwe rechtspersonen kunnen oprichten. Om dit te bewerkstelligen registreert Radar de dagelijkse mutaties in het systeem van de Kamer van Koophandel en koppelt dit aan andere overheidssystemen, zoals het bevolkingsregister, het Centraal Insolventieregister en een register Justitie waarin de strafbladen zijn opgenomen. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. In november berichtte het FD dat verscheidene faillissementsfraudeurs bijna honderd rechtspersonen hebben opgericht sinds de invoering van Radar. Dit heeft er vermoedelijk mee te maken dat het systeem tot op heden alleen de bestuurders van BV’s en NV’s onderzoekt. Andersoortige rechtspersonen worden nog niet onderzocht door Radar. Ook is sprake van ‘slechts’ enkele tientalen risicomeldingen tot oktober jongstleden. Dit staat in schril contrast met de eerdere mededeling van de minister dat Rader jaarlijks duizenden risicomeldingen zou verstrekken. Het computersysteem rechtspersonen levert nog verre van bevredigende resultaten op. De faillissementsfraudeurs lijken nog door de mazen van Radar te kunnen glippen. Vermoedelijk zal minister Opstelten op korte termijn maatregelen treffen om de hiaten in Radar te verhelpen, al dan niet onder druk van toekomstige publicaties. Faillissementsfraude is en blijft nu eenmaal groot probleem.

Eerdere blogposts
20-12-2012

Een centraal aandeelhoudersregister: verscherpt toezicht op de aandeelhouder?

BV computersysteem rechtspersonen faillissementsfraude faillissementsfraudeurs NV Radar rechtspersoon
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
17-12-2012

De witwasproblematiek: een groter probleem dan gedacht

BV computersysteem rechtspersonen faillissementsfraude faillissementsfraudeurs NV Radar rechtspersoon
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
17-12-2012

Verscherping aanpak financieel-economisch strafbaar gedrag

BV computersysteem rechtspersonen faillissementsfraude faillissementsfraudeurs NV Radar rechtspersoon
Geschreven door: Van Bavel Advocaten