“Fundamentele verbeteringen noodzakelijk”

Zo luidt de titel van de eerste paragraaf van het tweede hoofdstuk van het AFM-rapport naar aanleiding een onderzoek naar de kwaliteit van de accountantscontrole bij negen OOB-vergunninghouders (OOB: organisaties van openbaar belang). De titel van de publicatie op de AFM website is een stuk positiever ingestoken en luidt “fundamentele verbeteringen in gang gezet bij negen middelgrote accountantskantoren na onderzoek AFM”. De vraag is welke titel de lading van het rapport beter dekt.

In het rapport staat vermeld dat de AFM in de onderzochte accountantscontroles bij de negen OOB-vergunninghouders op belangrijke punten ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd. Daarmee is het onzeker of de jaarrekeningen van de controleklanten in kwestie geen materiële fouten bevatten. De AFM trof “ernstige bevindingen” aan in 35 van de 47 controles die zij beoordeelde. Uit de bevindingen bleek dat de externe accountants onvoldoende en ongeschikte controle-informatie hadden verkregen over de jaarrekening om het accountantsoordeel (voldoende) te kunnen onderbouwen. Deze tekortkomingen zijn overigens vergelijkbaar met de tekortkomingen die de AFM eerder constateerde bij de “big four” kantoren, waarover de AFM eerder in 2009 en 2010 rapporteerde.

De AFM heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de negen OOB-vergunninghouders en zij hebben aangegeven verbeteringen te zullen doorvoeren. Dit jaar zal de AFM de invoering van de herstelmaatregelen en kwaliteitsmaatregelen van deze kantoren op de voet volgen, om te controleren of de onderkenning van de noodzaak om fundamentele verbeteringen door te voeren ook feitelijk effect sorteert.

Vorig artikel

Geheimhoudingsplicht van advocaat ligt onder vuur

Volgend artikel

Buitenlandse corruptie: Nederland, de FCPA en compliance in strafrechtelijke context

De strafrechtadvocaten van Van Bavel Advocaten schrijven over de ontwikkelingen binnen de rechtspraak en wet- en regelgeving op het gebied van business crime: persoonlijke verslagen, opinies, en beschouwingen, adviezen en feitelijke verhandelingen.

Van Bavel Advocaten

  • Topprofessionals in fraude- en fiscale zaken
  • Specialisten in financieel- en economisch strafrecht
  • Door nichekantoor lage kosten en persoonlijke band met advocaat
  • 24 uur per dag bereikbaar, ook buiten kantooruren of bij spoed
Lees meer over Van Bavel Advocaten