+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
25-03-2013

Fundamentele verbeteringen noodzakelijk

accountant accountants accountantskantoren accountantsorganisaties AFM controle jaarrekening Mitchell Paardekooper Van Bavel Advocaten
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Fundamentele verbeteringen noodzakelijk

Zo luidt de titel van de eerste paragraaf van het tweede hoofdstuk van het AFM-rapport naar aanleiding een onderzoek naar de kwaliteit van de accountantscontrole bij negen OOB-vergunninghouders (OOB: organisaties van openbaar belang). De titel van de publicatie op de AFM website is een stuk positiever ingestoken en luidt “fundamentele verbeteringen in gang gezet bij negen middelgrote accountantskantoren na onderzoek AFM”. De vraag is welke titel de lading van het rapport beter dekt. In het rapport staat vermeld dat de AFM in de onderzochte accountantscontroles bij de negen OOB-vergunninghouders op belangrijke punten ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd. Daarmee is het onzeker of de jaarrekeningen van de controleklanten in kwestie geen materiële fouten bevatten. De AFM trof “ernstige bevindingen” aan in 35 van de 47 controles die zij beoordeelde. Uit de bevindingen bleek dat de externe accountants onvoldoende en ongeschikte controle-informatie hadden verkregen over de jaarrekening om het accountantsoordeel (voldoende) te kunnen onderbouwen. Deze tekortkomingen zijn overigens vergelijkbaar met de tekortkomingen die de AFM eerder constateerde bij de “big four” kantoren, waarover de AFM eerder in 2009 en 2010 rapporteerde. De AFM heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de negen OOB-vergunninghouders en zij hebben aangegeven verbeteringen te zullen doorvoeren. Dit jaar zal de AFM de invoering van de herstelmaatregelen en kwaliteitsmaatregelen van deze kantoren op de voet volgen, om te controleren of de onderkenning van de noodzaak om fundamentele verbeteringen door te voeren ook feitelijk effect sorteert.

Eerdere blogposts
11-03-2013

Geheimhoudingsplicht van advocaat ligt onder vuur

accountant accountants accountantskantoren accountantsorganisaties AFM controle jaarrekening Mitchell Paardekooper Van Bavel Advocaten
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
06-03-2013

Europese goedkeuring Nederlandse aanpak carrouselfraude

accountant accountants accountantskantoren accountantsorganisaties AFM controle jaarrekening Mitchell Paardekooper Van Bavel Advocaten
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
04-03-2013

Beantwoording kamervragen over positie van forensische accountants bij onderzoek naar fraude

Geschreven door: Van Bavel Advocaten