+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
29-08-2013

Forse boetes en intensief optreden tegen illegale asbestsanering: Inspectie SZW laat haar tanden zien

asbest asbestregelgeving asbestsanering Inspectie SZW Mirthe Kamp
Geschreven door: Mirthe Kamp

Forse boetes en intensief optreden tegen illegale asbestsanering: Inspectie SZW laat haar tanden zien

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is sinds begin dit jaar volledig uitgerust om illegale asbestsanering aan te pakken. Er zijn speciale asbestteams geformeerd, de Inspectie heeft een stevig boetearsenaal voorhanden, er zijn voorlichtingscampagnes en er is een heuse asbest-app gelanceerd om malafide saneringen te melden. De Inspectie laat die mogelijkheden niet onbenut. Deze week werd bekendgemaakt dat de Inspectie een forse boete van € 46.500 heeft opgelegd aan een aannemersbedrijf vanwege illegale asbestsanering. Het bedrijf had de asbestwerkzaamheden niet gemeld bij de Inspectie en bovendien beschikte het niet over de benodigde certificaten voor asbestsanering. Ook aan een zzp-er met een klusbedrijf werd een boete opgelegd van € 15.300 vanwege het achterwege laten van een melding bij Inspectie, het ontbreken van de benodigde certificaten en het niet correct verwijderen van asbesthoudend afval. Met de inwerkingtreding van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in januari van dit jaar zijn de boetebedragen fors aangescherpt. Voor alle overtredingen van SZW-wetgeving (variërend van overtreding van Arbowetgeving tot uitkeringsfraude) zijn de boetes aanzienlijk hoger. De boetebedragen zijn in veel gevallen verdubbeld, soms zelfs verdrievoudigd, en kunnen bovendien zonder tussenkomst van de rechter worden opgelegd. Bij recidive volgt nog eens een verdubbeling van het normbedrag. Ook beschikt de Inspectie over ruimere bevoegdheden om tot (preventieve) stillegging over te gaan of een last onder dwangsom op te leggen. Naast het verscherpte sanctiebeleid zijn misstanden in de asbestsector enige tijd geleden ook tot speerpunt van beleid gemaakt. De Inspectie SZW heeft de aandacht voor malafide saneringen geïntensiveerd, waarbij ook wordt samengewerkt met andere inspectiediensten, milieurecherche en het Openbaar Ministerie. De inspecties van de speciale asbestteams hebben geresulteerd in diverse strafrechtelijke onderzoeken, zo valt te lezen in de Sectorrapportage Asbest 2013 van de Inspectie SZW. Ook in onze praktijk is de zeer actieve, maar soms ook wat overtrokken, houding van de Inspectie goed merkbaar. ‘Veilig in elke Vezel’ is het devies en dat lijkt boven ieder ander belang te gaan. Veilig in elke Vezel      

Eerdere blogposts
13-08-2013

Cassatieberoep verschoningsrecht door het oog van de naald!

asbest asbestregelgeving asbestsanering Inspectie SZW Mirthe Kamp
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
13-08-2013

Ook gefailleerde komt beroep op nemo tenetur-beginsel toe

asbest asbestregelgeving asbestsanering Inspectie SZW Mirthe Kamp
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
08-08-2013

Stop met afgeven tax rulings aan brievenbusmaatschappijen!

asbest asbestregelgeving asbestsanering Inspectie SZW Mirthe Kamp
Geschreven door: Van Bavel Advocaten