Faillissementsfraude: enkele nieuwe voorstellen ter voorkoming van het probleem

De bestrijding van faillissementsfraude blijft de aandacht vasthouden. Zo berichtte de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vorige week verschillende maatregelen te willen nemen ter voorkoming van faillissementsfraude met rechtspersonen. Onder het huidige wettelijke regime is de notaris al verplicht bij de oprichting van rechtspersonen en aandelenovereenkomsten een uitvoerig onderzoek naar diens cliënten te initiëren en ongebruikelijke transacties te melden.

Thans pleit de KNB voor een spoedige invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod voor bestuurders van rechtspersonen die veroordeeld zijn voor ernstige vormen van financieel-economische criminaliteit. Ook verzoekt de KNB tot een betere uitwisseling van de bij het ministerie van justitie aanwezige gegevens over (vermeende) fraudeurs. Afsluitend meent de KNB dat een centraal aandeelhoudersregister ten behoeve van het notariaat een welkome aanvulling is bij de voorkoming en bestrijding van failissementsfraude.

Indien deze drie voorstellen werkelijkheid worden lijkt de succesvolle bestrijding van faillissementsfraude weer een klein stapje dichterbij.

Vorig artikel

De meldplicht inzake 'foute' transacties

Volgend artikel

De strafrechtelijke vervolging van Odfjell: de veiligheidsvoorschriften geschonden?

Dit blogitem is gepubliceerd op 26 november 2012 door:

Van Bavel Advocaten

Van Bavel Advocaten


De strafrechtadvocaten van Van Bavel Advocaten schrijven over de ontwikkelingen binnen de rechtspraak en wet- en regelgeving op het gebied van business crime: persoonlijke verslagen, opinies, en beschouwingen, adviezen en feitelijke verhandelingen.

Van Bavel Advocaten

  • Topprofessionals in fraude- en fiscale zaken
  • Specialisten in financieel- en economisch strafrecht
  • Door nichekantoor lage kosten en persoonlijke band met advocaat
  • 24 uur per dag bereikbaar, ook buiten kantooruren of bij spoed
Lees meer over Van Bavel Advocaten