Europees toezicht op frauduleuze bestuurders

Staatssecretaris Teeven heeft tijdens de laatste Raad van ministers van Justitie bepleit een centraal Europees register van fraudeleuze bestuurders in te willen stellen. Het plan moet voorkomen dat de bestuurder die reeds een straf- of civielrechtelijke bestuursverbod in de ene lidstaat heeft opgelegd gekregen, zijn werkzaamheden vervolgens doodleuk voortzet in een andere Europese lidstaat. Het register moet dergelijke malafide praktijken zien te voorkomen.

Het pleidooi van de staatssecretaris sluit aan bij de Nederlandse initiatieven om frauduleuze bestuurders zoveel mogelijk uit het handelsverkeer te weren. Nederland kent reeds een strafrechtelijk bestuursverbod. In het voorjaar zal tevens een wetsvoorstel aanhangig worden gemaakt waarin een civielrechtelijk bestuursverbod bij faillissementen wordt bepleit. Ook wordt thans onderzocht of de Kamer van Koophandeld malafide bestuurders kan weren uit het Handelsregister en nieuwe inschrijvingen kan voorkomen.

De Europese Commissie zal het pleidooi van Teeven meenemen in de aanhangige discussies over de herziening van de Europese faillissementsregels.

Vorig artikel

Het zwijgrecht van de ex-werknemer in het mededingingsrecht

Volgend artikel

Wwft wijzigingen 2013 en de positie van de forensische accountant

Dit blogitem is gepubliceerd op 21 januari 2013 door:

Van Bavel Advocaten

Van Bavel Advocaten


De strafrechtadvocaten van Van Bavel Advocaten schrijven over de ontwikkelingen binnen de rechtspraak en wet- en regelgeving op het gebied van business crime: persoonlijke verslagen, opinies, en beschouwingen, adviezen en feitelijke verhandelingen.

Van Bavel Advocaten

  • Topprofessionals in fraude- en fiscale zaken
  • Specialisten in financieel- en economisch strafrecht
  • Door nichekantoor lage kosten en persoonlijke band met advocaat
  • 24 uur per dag bereikbaar, ook buiten kantooruren of bij spoed
Lees meer over Van Bavel Advocaten