Een hebberig OM: afpakken vormt de kern.

In de strijd tegen beroepscriminelen moet “afpakken” de kern van de aanpak van OM en ketenpartners vormen. Dat zegt procureur-generaal Marc van Nimwegen in het mei-nummer van OM-magazine Opportuun.

Om beter te kunnen afpakken leidt Van Nimwegen een operatie die de organisatie van het OM moet “kantelen”. ‘Dat betekent dat als er een onderzoek van start gaat er ook afpakdoelen zijn geformuleerd. Het betekent bij drugs- en andere onderzoeken dat je veel meer op het witwassen moet zitten.’

Hoewel het OM de laatste jaren kwantitatief zijn doelstelling haalt, erkent Van Nimwegen dat afpakken lastig wordt gevonden. ‘Afpakken is nooit echt “aan de binnenkant van de operatie” terecht gekomen. Officieren van justitie deden ontnemen altijd erbij. Ernaast. En vaak erna.’

Waarschuwing

Crimineel geld ondermijnt de samenleving, waarschuwt Van Nimwegen. Hij somt op: ‘Ondernemers kunnen bevangen raken door het idee dat ze zonder frauderen en corrumperen niet meer kunnen concurreren. Gewelddadige overvallers en drugscriminelen kunnen door hun big spendergedrag rolmodellen voor hun omgeving worden. Jonge mensen kunnen ontvankelijk zijn voor het idee dat een criminele carrière sneller en beter rendeert dan leren en werken. En mensen met schulden kunnen denken dat die hennepkwekerij de snelste oplossing is.’

Kennis én operatie

Van Nimwegen is vol vertrouwen dat met het ketenbrede programma Afpakken resultaat wordt geboekt. ‘We hebben al jaren veel geïnvesteerd in kennis. Nu organiseren we de operatie: het dóen van afpakzaken. We zijn gewoon concreet aan het afpakken.’

In 2018 moet het OM zelf ruim honderd miljoen aan ontnemingsincasso en verbeurdverklaring voor de schatkist opbrengen. Van Nimwegen kijkt vooral naar de prestatie in de keten. ‘Er zijn zaken waarin we er uiteindelijk voor kiezen om voordeel via de Belastingdienst te laten ontnemen. Dan gaat het om grote bedragen die niet meetellen voor ons eigen incassoresultaat. Dat geeft niks. Want we pakken af voor de samenleving, niet voor onszelf. De schade van burgers, bedrijven en overheden die benadeeld zijn, gaat altijd voor.’

Bron: om.nl

 

Vorig artikel

Pluk de dag, breek een eitje!

Volgend artikel

Gelijk oversteken

Dit blogitem is gepubliceerd op 14 mei 2013 door:

Van Bavel Advocaten

Van Bavel Advocaten


De strafrechtadvocaten van Van Bavel Advocaten schrijven over de ontwikkelingen binnen de rechtspraak en wet- en regelgeving op het gebied van business crime: persoonlijke verslagen, opinies, en beschouwingen, adviezen en feitelijke verhandelingen.

Van Bavel Advocaten

  • Topprofessionals in fraude- en fiscale zaken
  • Specialisten in financieel- en economisch strafrecht
  • Door nichekantoor lage kosten en persoonlijke band met advocaat
  • 24 uur per dag bereikbaar, ook buiten kantooruren of bij spoed
Lees meer over Van Bavel Advocaten