Brievenbusfirma’s wel of niet goed voor Nederland?

Vorige week schreef ik over het door SEO gepubliceerde rapport waarin geconcludeerd werd dat brievenbusfirma’s goed zijn voor de Nederlandse schatkist. Uit een bericht dat zaterdag 22 juni op de website van het FD verscheen blijkt dat niet iedereen het eens is met de door SEO getrokken conclusie. Vooral het door SEO genoemde bedrag aan dividendbelasting dat door brievenbusfirma’s betaald zou worden is onderworpen aan kritiek. Volgens een aantal door het FD geraadpleegde bronnen, die overigens anoniem wilden blijven, zou SEO een onnodig ruwe rekenmethode gebruikt hebben waarbij geen rekening gehouden is met structuren om deze taks te vermijden. SEO-onderzoekers bestrijden het gebruik van een ruwe rekenmethode en blijven achter de door hen getrokken conclusies staan. De felle kritiek op de door SEO getrokken conclusie dat brievenbusfirma’s goed zijn voor de Nederlandse schatkist werpt toch enige vragen op. Waarom wordt het door SEO genoemde bedrag aan dividendbelasting zo heftig bestreden? Heeft SEO inderdaad een ruwe rekenmethode gebruikt en is er te weinig rekening gehouden met structuren om betaling van deze belasting te vermijden? Of is het beeld dat wij hebben van brievenbusfirma’s die structureel de betaling van belasting vermijden te negatief en dienen we dat beeld gewoon enigszins bij te stellen?

Vorig artikel

FATF stelt rode vlaggen vast voor advocaten en notarissen

Volgend artikel

Is de tijd rijp voor terugkeer van de sanctie niet-ontvankelijkverklaring op overschrijding redelijke termijn?

Dit blogitem is gepubliceerd op 24 juni 2013 door:

Van Bavel Advocaten

Van Bavel Advocaten


De strafrechtadvocaten van Van Bavel Advocaten schrijven over de ontwikkelingen binnen de rechtspraak en wet- en regelgeving op het gebied van business crime: persoonlijke verslagen, opinies, en beschouwingen, adviezen en feitelijke verhandelingen.

Van Bavel Advocaten

  • Topprofessionals in fraude- en fiscale zaken
  • Specialisten in financieel- en economisch strafrecht
  • Door nichekantoor lage kosten en persoonlijke band met advocaat
  • 24 uur per dag bereikbaar, ook buiten kantooruren of bij spoed
Lees meer over Van Bavel Advocaten