+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
31-12-2012

Bestrijding IE-fraude in 2013

Auteurswet IE IE-fraude intellectuele-eigendomsfraude Mitchell Paardekooper transactie Van Bavel Advocaten voordeelsontneming wederrechtelijk verkregen voordeel
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Bestrijding IE-fraude in 2013

Morgen treedt de Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude in werking. In deze richtlijn zijn de uitgangspunten opgenomen voor het transactie en requireerbeleid van het delict IE-fraude. In de Richtlijn zijn twee tabellen opgenomen, waarvan in tabel 1 de grenshoeveelheden zijn neergelegd voor inbreukmakende goederen (geldend voor reizigers en bij het aantreffen in het vrije verkeer) en in tabel 2 de grenshoeveelheden voor vrachtvervoer. De eis ter zitting wordt in de Richtlijn niet geregeld, omdat de diversiteit in verschijningsvormen van het delict hieraan in de weg zou staan. Er wordt voornamelijk ingegaan op de strafrechtelijke aanpak en afhandeling bij aangetroffen goederen waarmee (vermoedelijk) inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendom. Verder staat in Richtlijn aangegeven wanneer strafvorderlijke dwangmiddelen kunnen worden ingezet in de strijd tegen IE-fraude. Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis zijn mogelijk bij overtreding van art. 337, lid 3 en 4, Sr, art. 31b Auteurswet en art. 23 Wet op de naburige rechten. Kort gezegd gaat het in al deze bepalingen om strafbare gedragingen die worden verricht in de uitoefening van beroep of bedrijf. In de Richtlijn is neergelegd dat bij deze gevallen in principe vervolgd wordt. Uiteraard is ook in deze Richtlijn neergelegd dat indien is gebleken dat een verdachte financieel voordeel heeft genoten in de zin van art. 36e Sr dit wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden ontnomen door middel van een ontnemingsvordering. Ook in 2013 mag misdaad immers niet lonen...

Eerdere blogposts
21-12-2012

Het computersysteem rechtspersonen: blijft de faillissementsfraudeur vooralsnog onder de Radar?

Auteurswet IE IE-fraude intellectuele-eigendomsfraude Mitchell Paardekooper transactie Van Bavel Advocaten voordeelsontneming wederrechtelijk verkregen voordeel
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
20-12-2012

Een centraal aandeelhoudersregister: verscherpt toezicht op de aandeelhouder?

Auteurswet IE IE-fraude intellectuele-eigendomsfraude Mitchell Paardekooper transactie Van Bavel Advocaten voordeelsontneming wederrechtelijk verkregen voordeel
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
17-12-2012

De witwasproblematiek: een groter probleem dan gedacht

Auteurswet IE IE-fraude intellectuele-eigendomsfraude Mitchell Paardekooper transactie Van Bavel Advocaten voordeelsontneming wederrechtelijk verkregen voordeel
Geschreven door: Van Bavel Advocaten