+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
06-02-2014

Artikel Boswijk in Accountancynieuws meest belangwekkende artikel van 2013

accountant afgeleid verschoningsrecht Geheimhoudingsplicht meldplicht strafrechtelijk financieel onderzoek toezicht op accountants Van Bavel Advocaten verschoningsrecht vordering
Geschreven door: Mirthe Kamp

Artikel Boswijk in Accountancynieuws meest belangwekkende artikel van 2013

Het artikel van Robbert-Jan Boswijk in Accountancynieuws ('Geheimhoudingsplicht brengt accountant in benarde positie'), wordt door redactielid Groeneveld gezien als het meest belangwekkende artikel van 2013. Robbert-Jan bespreekt in dit artikel de implicaties van de geheimhoudingsplicht van de accountant die verplicht is informatie te verstrekken in het kader van een strafrechtelijk financieel onderzoek. Aan de orde komt de lastige positie van de accountant, die immers een vertrouwensrelatie heeft met zijn cliënt en bovendien een meldplicht heeft op grond van de Wwft.

In Editors choice wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. Op de vraag welk artikel uit Accountancynieuws redacteur Groeneveld het meest waardevol, vernieuwend, ontstellend, inspirerend of praktisch vindt, antwoordt hij:

'Mijn keuze valt op het artikel van Robbert-Jan Boswijk: 'Geheimhoudingsplicht brengt accountant in benarde positie' (Accountancynieuws nr. 12 blz. 18). De subtitel biedt het kader: ‘Geheimhoudingsplicht accountant in een strafrechtelijk financieel onderzoek’. Ik citeer Boswijk: ‘De accountant kan in een benarde positie komen, hij heeft immers een vertrouwensrelatie met de cliënt en daarbij plichten, maar ook een meldplicht en zijn beroepsethiek’. Dat intrigeert mij. Betekent vertrouwensrelatie hier dat de accountant en zijn cli geen geheimen hebben voor elkaar, maar wel met elkaar jegens de buitenwereld? Wat houdt die vertrouwensrelatie eigenlijk in? En mag die er wel zijn als daaruit een benarde positie kan voortkomen? Boswijk baseert zich op artikel 126a lid 5 Sv: ‘Degene tot wie een vordering als bedoeld in het eerste lid is gericht, neemt in het belang van het onderzoek geheimhouding in acht omtrent al hetgeen hem terzake van de vordering bekend is’. De geheimhoudingsplicht voor de accountant bij een strafrechtelijk financieel onderzoek is dus beperkt tot ‘al hetgeen hem terzake van de vordering bekend is’. Wat mij betreft blijkt daaruit dat terzijde van de vordering de accountant gewoon zijn werk kan doen. Boswijk: ‘De wetgever en Tweede Kamer lijken niet te hebben stilgestaan bij implicaties die de geheimhoudingsplicht met zich kunnen brengen’. Boswijk staat er wèl bij stil: reflectie en analyse. Noodzakelijke voorwaarden voor vooruitgang: niet meehollen, maar er bij stil staan. Komen we daar nog voldoende aan toe? Ook al ben ik het niet zonder meer met Boswijk eens: hij heeft ons te denken gegeven over zijn zorg voor het accountantsberoep. Wat kunnen wij nog meer verlangen?' Joost Groeneveld

Eerdere blogposts
15-10-2013

Rechtbank Amsterdam verklaart OM niet-ontvankelijk in de vervolging wegens overschrijding redelijke termijn

accountant afgeleid verschoningsrecht Geheimhoudingsplicht meldplicht strafrechtelijk financieel onderzoek toezicht op accountants Van Bavel Advocaten verschoningsrecht vordering
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
19-09-2013

Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit donkere tijden met weinig lichtpuntjes

accountant afgeleid verschoningsrecht Geheimhoudingsplicht meldplicht strafrechtelijk financieel onderzoek toezicht op accountants Van Bavel Advocaten verschoningsrecht vordering
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
05-09-2013

Need To Know Inkeren, hoe doe je dat?

accountant afgeleid verschoningsrecht Geheimhoudingsplicht meldplicht strafrechtelijk financieel onderzoek toezicht op accountants Van Bavel Advocaten verschoningsrecht vordering
Geschreven door: Van Bavel Advocaten