Internationaal strafrecht

Bij Internationaal strafrecht moet gedacht worden aan rechtshulpverzoeken die aan Nederland gericht zijn of door Nederland aan een andere Staat gericht zijn, bijvoorbeeld voor wat betreft het horen van verdachten of getuigen, het uitvoeren van inbeslagnames, het afluisteren van telefoongesprekken etc. Daarnaast bijvoorbeeld het op verzoek overleveren of uitleveren van een verdachte.