Tuchtrecht

Bepaalde beroepsgroepen hebben een eigen toezichthoudend orgaan dat erop toeziet dat professionals zich houden aan de gedragsregels die specifiek gelden voor die beroepsgroep. Denk hierbij aan notarissen, accountants, belastingadviseurs en medici.

In sommige gevallen kan een strafrechtelijke procedure tegen een professional samengaan met een tuchtrechtelijke procedure.