(lucht)verkeersstrafrecht

Het verkeer in de lucht en op de weg is in sterke mate gereguleerd. Niet alleen middels nationale wet- en regelgeving, maar ook door internationale verdragen.

De verkeersveiligheid op de weg wordt gereguleerd door de Wegenverkeerswet 1994 en lagere regelgeving. De veiligheid van verkeersdeelnemers staat daarbij voorop. Overtreding van deze regels kan een overtreding of misdrijf opleveren. Indien tot dagvaarding wordt overgegaan kan een strafrechter een rijverbod opleggen of het rijbewijs invorderen. Dit kan vanzelfsprekend grote gevolgen hebben voor personen die hun beroep hebben gemaakt van het deelnemen aan het verkeer.

De luchtvaart is vrijwel geheel gereguleerd middels nationale en internationale regelgeving. Als er fouten worden gemaakt of er ongelukken of bijna-ongelukken gebeuren kan naast het bestuursrecht, ook het strafrecht in beeld komen.